Q&A's voor visum lang verblijf (mvv)

Kan ik bij de ambassade terecht om mijn MVV op te halen?

Door COVID-19 zijn in maart jl. noodgedwongen alle consulaire balies van ambassades en consulaten-generaal gesloten. Inmiddels kunnen we de consulaire dienstverlening weer geleidelijk opstarten en kunnen sommige ambassades hun consulaire balie deels openen. U kunt dan weer een MVV-afspraak maken, maar in de opstartfase is de capaciteit soms nog beperkt. Houd daarom rekening met langere wachttijden dan u van ons gewend bent.

Raadpleeg de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal of het mogelijk is om een MVV-afspraak te maken. Deze pagina wordt geactualiseerd, zodra de consulaire dienstverlening en afspraakmogelijkheden wijzigen.

De consulaire afdeling van de ambassade is gesloten. Kan ik mijn MVV ophalen?

Als de consulaire afdeling van de ambassade is gesloten, kunt u geen MVV ophalen. Inmiddels hebben sommige ambassades hun consulaire balie (deels) weer kunnen openen en is het plannen van een MVV afspraak weer mogelijk. Voor sommige ambassades laat de lokale situatie het nog niet toe om de consulaire balie te openen. In dat geval kunt u geen MVV ophalen en soms alleen in urgente situaties, of als u behoort tot een uitzonderingscategorie van het EU- inreisverbod.

Bent u benieuwd of de ambassade in uw regio weer MVV’s af kan geven? Raadpleegt u dan de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal. Deze pagina wordt geactualiseerd zodra mogelijkheden wijzigen.

Zijn er geen afspraakmogelijkheden en vindt u dat uw zaak spoed heeft? Neemt u dan contact op met de IND. Als de IND oordeelt dat uw zaak urgent is, dan neemt de IND contact op met de ambassade om te vragen of een uitzondering kan worden gemaakt. Kijkt u voor de spoedcriteria en procedure op de website van de IND (onder kopje veelgestelde vragen MVV)

Waarom kan ik bij de Nederlandse ambassade in mijn regio nog geen MVV ophalen, terwijl dat bij de Nederlandse ambassade in een ander land al wel kan?

Een mogelijkheid voor het ophalen van uw MVV is afhankelijk van de lokale situatie. Deze kan verschillen per regio of land. De consulaire afdeling van een ambassade of consulaat-generaal kan gesloten zijn vanwege een lockdown of lokale beperkingen gerelateerd aan gezondheid- en veiligheidsredenen. Houd de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Waar kan ik zien of navragen wanneer de ambassade in mijn regio weer opengaat en ik een MVV afspraak in kan plannen?

Het openen van consulaire afdelingen is afhankelijk van de lokale situatie en COVID-19 maatregelen. De ontwikkeling hiervan is onzeker waardoor het niet te zeggen is wanneer een ambassade precies weer open gaat. Houd de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Mijn afspraak voor MVV afgifte is pas later mogelijk dan een afspraak voor een ander MVV verblijfsdoel. Hoe komt dit?

Sommige mensen kunnen eerder een afspraak maken voor het ophalen van de mvv dan anderen. U krijgt mogelijk voorrang als u hoort bij één van de uitzonderingscategorieën van het EU-inreisverbod de, bijvoorbeeld als u een familielid van een Nederlander bent. Of als u een essentieel beroep hebt. Ook kennismigranten en studenten krijgen –indien mogelijk- voorrang.

Ik sta nog aan het begin van mijn MVV-aanvraag en wil een afspraak inplannen voor het indienen van de aanvraag. De ambassade is alleen nog gesloten. Is er een andere manier om mijn MVV-aanvraag in te dienen?

Als u een referent in Nederland heeft, bijvoorbeeld een familielid, werkgever of onderwijsinstelling, dan kan de referent de aanvraag indienen bij de IND. U hoeft pas naar de ambassade te gaan als de IND een positieve beslissing heeft genomen.

Voor een aantal verblijfsdoelen (zoekjaar voor hoogopgeleiden, werkvakantieprogramma en starters) is er geen referent. U heeft dan een afspraak nodig op de ambassade. Zo lang de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in uw regio nog niet geopend is, is het niet mogelijk om een afspraak te plannen. Voor actuele informatie kunt u de webpagina van de betreffende ambassade in de gaten houden.

Mijn MVV-goedkeuring zegt dat ik de MVV binnen 90 dagen na goedkeuring moet ophalen bij de ambassade. Deze termijn is reeds verlopen of loopt binnenkort af. Wat moet ik doen?

U heeft normaal gesproken 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Dit is verlengd tot 6 maanden door de coronacrisis. Lukt het u ook niet om binnen 6 maanden uw mvv op te halen door het coronavirus? De ambassade of het consulaat gaat hier soepel mee om als u de mvv toch nog binnen 3 maanden na die 6 maanden ophaalt. U dient uw MVV dus uiterlijk binnen 9 maanden na de goedkeuring van de IND op te halen. Maak hiervoor een afspraak, als dit weer kan. U krijgt de mvv als u bij die afspraak uitlegt dat u door de coronacrisis de mvv niet eerder kon ophalen. Als u door het coronavirus niet binnen 9 maanden uw mvv kon ophalen, moet u een nieuwe mvv aanvragen. Neem hiervoor contact op met de IND.

U heeft een MVV-goedkeuring op grond van een nareis asiel aanvraag, maar u kon uw MVV nog niet ophalen bij de ambassade binnen 9 maanden. Wat kunt u doen?

De IND heeft specifiek voor nareis asiel een speciaal kort aanvraagformulier gemaakt. Dit formulier is korter, omdat de IND al positief op uw eerdere aanvraag heeft beslist en hierdoor sneller kan beslissen op uw aanvraag. U kunt dit korte formulier maar één keer gebruiken. Gebruik het formulier daarom alleen als u echt naar Nederland kunt reizen of naar de ambassade kunt gaan. Dit formulier en meer informatie zijn te vinden op de IND website (onder nareis asiel).

Ik heb mijn MVV al opgehaald. Ik kon tot nu toe niet naar Nederland reizen door het coronavirus. En mijn MVV is (bijna) niet meer geldig. Wat moet ik doen?

Kunt u binnenkort wel naar Nederland reizen? Maar is uw MVV dan niet meer geldig? U kunt een nieuwe afspraak maken als de ambassade of het consulaat weer open is. Die afspraak moet zijn binnen 90 dagen nadat uw huidige MVV is verlopen.

U dient uw paspoort met daarin de verlopen MVV dan mee te nemen of (op afspraak) op te sturen naar de ambassade of consulaat-generaal. Bij die afspraak moet u uitleggen dat u door de maatregelen niet met uw MVV kon reizen. De ambassade of het consulaat geeft u dan een nieuwe MVV, gratis. U hoeft geen andere bewijsstukken te overleggen. Hierna kunt u – enkel op afspraak - uw paspoort met nieuwe MVV sticker in persoon op te halen.

Is uw MVV meer dan 90 dagen verlopen? Dan kan de ambassade of het consulaat u niet een nieuwe MVV afgeven. U moet dan een nieuwe aanvraag doen bij de IND.

Ik heb een geldige MVV om naar Nederland te reizen. Geldt het EU reisverbod voor mij?

Het reisverbod geldt niet voor houders van een geldige verblijfsvergunning of tijdelijke verblijfsvergunning/machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Kijk op de Q&A's voor inreizen in Nederland voor meer informatie.

Ik heb een geldige MVV waardoor het EU-inreisverbod niet voor mij geldt. Kan ik met de MVV ook transiteren in een ander land?

In principe kunt u met een MVV via een ander Schengenland naar Nederland reizen. Door de COVID-19 maatregelen kan dit transiteren echter niet mogelijk zijn. Dit kan per land verschillen. U wordt dan ook aangeraden zich hierover goed te informeren bij het betreffende land voordat u aan de reis begint.

Ik wil mijn MVV afhalen maar de ambassade in het land waar ik verblijf, is nog gesloten. Ik zie echter dat ik wel een afspraak kan maken bij de Nederlandse ambassade in een buurland, mag dit?

Dit mag alleen in bijzondere gevallen. Het is namelijk erg druk bij ambassades en consulaten die weer open zijn. De IND moet toestemming geven om uw MVV bij een andere ambassade in een buurland op te halen. Bel daarom uw contactpersoon bij de IND. Het telefoonnummer staat in de brief van de IND waarin staat dat uw MVV is goedgekeurd. De IND- contactpersoon bekijkt dan of uw zaak spoed heeft. En of er ruimte is bij de ambassade in het buurland. Krijgt u toestemming? Pas dan kunt u een afspraak maken bij de ambassade voor het ophalen van uw MVV.

De IND hanteert de volgende criteria voor spoed/ wijzigen van de afhaallocatie:

 • De periode van 9 maanden waarin u uw MVV kunt ophalen is bijna voorbij;
 • U kunt naar het buurland reizen; er zijn geen blokkades en de grenzen zijn open;
 •  De ambassade of het consulaat in het buurland heeft tijd en ruimte om uw zaak over te nemen. Dit bekijkt de IND.

Wilt u naar Nederland komen als student? Dan moet uw Nederlandse onderwijsinstelling contact opnemen met de IND over het wijzigen van de ambassade. Lees meer hierover op de IND website.

Ik heb een positieve beslissing gekregen op mijn mvv-aanvraag. Maar ik ben nu in Nederland en kan door het coronavirus niet naar mijn land van herkomst reizen om mijn mvv op te halen. Wat kan ik doen?

Normaal gesproken moet u terugreizen naar uw land van herkomst of bestendig verblijf om uw MVV op te halen. De IND begrijpt dat dit nu soms niet mogelijk is, omdat reizen niet lukt door de Coronacrisis. Daarom wordt een uitzondering gemaakt als u voldoet aan alle volgende 5 voorwaarden:

 • U was in uw land van herkomst of bestendig verblijf toen u of uw referent de MVV-aanvraag deed. (Bestendig verblijf betekent dat u langer dan 3 maanden rechtmatig in dat land mag verblijven. U hebt daar een geldige verblijfsvergunning of wacht op een beslissing op uw verblijfsaanvraag.);
 • U bent naar Nederland gereisd met een visum kort verblijf. Of, als u geen visum nodig had, in de vrije termijn;
 • U bent tussen 1 januari 2020 en (voor) 1 juni 2020 Nederland ingereisd;
 • Uw MVV-aanvraag is goedgekeurd toen u al in Nederland was;
 • U kon niet voor 15 juni terugreizen naar uw land van herkomst of bestendig verblijf door de reisbeperkingen.

Gelden alle 5 voorwaarden voor u? Dan hoeft u de MVV niet op te halen. U kunt dan meteen een afspraak maken bij een IND-loket voor het afnemen van uw biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening). De IND maakt dan een verblijfsvergunning voor u.

Ik heb de nationaliteit van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk of Zuid-Korea. Daarom heb ik geen mvv nodig (vrijstelling). Mag ik Nederland inreizen?

Vanaf 1 juli 2020 mag u Nederland weer inreizen als u woont in één van de landen waarvoor het inreisverbod niet geldt. Woont u in een land waarvoor het inreisverbod wel geldt? Dan mag u alleen naar Nederland reizen als er een uitzondering voor u geldt.

Reizen uit een land waarvoor het inreisverbod geldt
Bent u vrijgesteld van de MVV-plicht en woont u in een land waarvoor het inreisverbod wel geldt? Bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Dan mag u alleen naar Nederland reizen als u een vitale functie of behoefte hebt. Dit is in ieder geval zo als u van de IND een brief hebt gekregen (kennisgeving) waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt als:

 • Kennismigrant (inclusief houder van een Europese blauwe kaart, ICT-richtlijn of onderzoeker)
 • Student (hbo, universiteit)
 • Familielid van een kennismigrant of student (partner, echtgenoot, kind)
 • Familielid van een Nederlandse referent (partner, echtgenoot, kind)

Geldt dit voor u? Dan moet uw reis naar Nederland een directe vlucht zijn (geen transit). U moet de volgende documenten meenemen als u naar Nederland reist:

 • Voor kennismigranten (inclusief houder van een Europese blauwe kaart, ICT- richtlijn of onderzoeker):
  • De brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving).
  • En een schriftelijke verklaring van uw werkgever waarin staat dat u voor uw werk in Nederland moet zijn en waarom. Ook moet erin staan waarom u niet op een later moment naar Nederland kunt komen.
 • Voor studenten:
  • De brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving).
 • Voor een familielid van een kennismigrant of student:
  • Als u niet samen reist, dan heeft uw familielid een kopie nodig van uw kennisgeving.
 • Voor een familielid van een Nederlandse referent:
  • De brief waarin staat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving). En officiële documenten die uw familierelatie bewijzen.

Laat de luchtvaartmaatschappij u niet toe op de vlucht, omdat ze de kennisgeving niet genoeg bewijs vinden? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het telefoonnummer is 0800 1814. Vanuit het buitenland is dit +31 88 958 1814.