Q&A's voor visum lang verblijf (mvv)

Kan ik bij de ambassade terecht om mijn MVV op te halen?

Door COVID-19 is het afhankelijk van de epidemiologische situatie in een land en de maatregelen die op dat van kracht zijn (bijv. een lockdown) of en in welke mate de consulaire balie van een ambassade en consulaat-generaal geopend is.  Als een ambassade of consulaat-generaal geopend is voor consulaire dienstverlening kunt u een MVV-afspraak maken. Soms is de capaciteit nog beperkt. Houd daarom rekening met langere wachttijden dan u van ons gewend bent.

Raadpleeg de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal of het mogelijk is om een MVV-afspraak te maken. Deze pagina wordt geactualiseerd, zodra de consulaire dienstverlening en afspraakmogelijkheden wijzigen.

De consulaire afdeling van de ambassade is gesloten. Kan ik mijn MVV ophalen?

Als de consulaire afdeling van de ambassade gesloten is, kunt u geen MVV ophalen. Soms laat de lokale situatie het (tijdelijk) niet toe om de consulaire balie te openen. In dat geval kunt u geen MVV ophalen en soms alleen in urgente situaties, of als u behoort tot een uitzonderingscategorie van het EU- inreisverbod.

Bent u benieuwd of de ambassade in uw regio momenteel MVV’s af kan geven? Raadpleeg dan de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal. Deze pagina wordt geactualiseerd zodra mogelijkheden wijzigen.

Zijn er geen afspraakmogelijkheden en vindt u dat uw zaak spoed heeft? Neemt u dan contact op met de IND. Als de IND oordeelt dat uw zaak urgent is, dan neemt de IND contact op met de ambassade om te vragen of een uitzondering kan worden gemaakt. Kijkt u voor de spoedcriteria en procedure op de website van de IND (onder kopje veelgestelde vragen MVV)

Ik wil mijn MVV afhalen maar de ambassade in het land waar ik verblijf, is momenteel gesloten. Ik kan wel een afspraak kan maken bij de Nederlandse ambassade in een buurland.

Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Het is namelijk erg druk bij ambassades en consulaten die weer open zijn. De IND geeft dan toestemming om uw MVV bij een andere ambassade in een buurland op te halen. Bel daarom eerst uw contactpersoon bij de IND. Het telefoonnummer staat in de brief van de IND waarin staat dat uw MVV is goedgekeurd.

De IND- contactpersoon bekijkt dan of uw zaak spoed heeft. En of er ruimte is bij de ambassade in het buurland. Krijgt u toestemming? Pas dan kunt u een afspraak maken bij de ambassade voor het ophalen van uw MVV.

De IND hanteert de volgende criteria voor spoed/ wijzigen van de afhaallocatie:

  • De periode van 9 maanden waarin u uw MVV kunt ophalen is bijna voorbij;
  • U kunt naar het buurland reizen; er zijn geen blokkades en de grenzen zijn open;
  •  De ambassade of het consulaat in het buurland heeft tijd en ruimte om uw zaak over te nemen. Dit bekijkt de IND.

Wilt u naar Nederland komen als student? Dan moet uw Nederlandse onderwijsinstelling contact opnemen met de IND over het wijzigen van de ambassade. Lees meer hierover op de IND website.

Waarom kan ik bij de Nederlandse ambassade in mijn regio geen MVV ophalen, terwijl dat bij de Nederlandse ambassade in een ander land wel kan?

MVV-afgifte is afhankelijk van de lokale situatie. Deze kan verschillen per regio of land. De consulaire afdeling van een ambassade of consulaat-generaal kan bijvoorbeeld (tijdelijk) gesloten zijn vanwege een lockdown of lokale beperkingen gerelateerd aan gezondheids- en veiligheidsredenen. Houd de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Waar kan ik zien of navragen wanneer de ambassade in mijn regio weer opengaat en ik een MVV afspraak in kan plannen?

Het openen van consulaire afdelingen is afhankelijk van de lokale situatie en COVID-19 maatregelen. Houd de webpagina van de ambassade of het consulaat-generaal in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Mijn afspraak voor MVV afgifte is pas later mogelijk dan een afspraak voor een ander MVV verblijfsdoel. Hoe komt dit?

Sommige mensen kunnen eerder een afspraak maken voor het ophalen van de mvv dan anderen. U krijgt mogelijk voorrang als u hoort bij één van de uitzonderingscategorieën van het EU-inreisverbod de, bijvoorbeeld als u een familielid van een Nederlander bent. Of als u een essentieel beroep hebt. Ook kennismigranten en studenten krijgen –indien mogelijk- voorrang.

Ik sta nog aan het begin van mijn MVV-aanvraag en wil een afspraak inplannen voor het indienen van de aanvraag. De ambassade is alleen nog gesloten. Is er een andere manier om mijn MVV-aanvraag in te dienen?

Als u een referent in Nederland heeft, bijvoorbeeld een familielid, werkgever of onderwijsinstelling, dan kan de referent de aanvraag indienen bij de IND. U hoeft pas naar de ambassade te gaan als de IND een positieve beslissing heeft genomen.

Voor een aantal verblijfsdoelen (zoekjaar voor hoogopgeleiden, werkvakantieprogramma en starters) is er geen referent. U heeft dan een afspraak nodig op de ambassade. Zo lang de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in uw regio nog niet geopend is, is het niet mogelijk om een afspraak te plannen. Voor actuele informatie kunt u de webpagina van de betreffende ambassade in de gaten houden.

Mijn MVV-goedkeuring zegt dat ik de MVV binnen 90 dagen na goedkeuring moet ophalen bij de ambassade. Deze termijn is reeds verlopen of loopt binnenkort af. Wat moet ik doen?

U heeft normaal gesproken 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Dit is verlengd met 6 maanden door de coronacrisis. Lukt het u ook niet om binnen 6 maanden uw mvv op te halen door het coronavirus? De ambassade of het consulaat gaat hier soepel mee om als u de mvv toch nog binnen 3 maanden na die 6 maanden ophaalt. U dient uw MVV dus uiterlijk binnen 9 maanden na de goedkeuring van de IND op te halen. Maak hiervoor een afspraak, als dit weer kan. U krijgt de mvv als u bij die afspraak uitlegt dat u door de coronacrisis de mvv niet eerder kon ophalen. Als u door het coronavirus niet binnen 9 maanden uw mvv kon ophalen, moet u een nieuwe mvv aanvragen. Neem hiervoor contact op met de IND.

U heeft een MVV-goedkeuring op grond van een nareis asiel aanvraag, maar u kon uw MVV nog niet ophalen bij de ambassade binnen 9 maanden. Wat kunt u doen?

De IND heeft specifiek voor nareis asiel een speciaal kort aanvraagformulier gemaakt. Dit formulier is korter, omdat de IND al positief op uw eerdere aanvraag heeft beslist en hierdoor sneller kan beslissen op uw aanvraag. U kunt dit korte formulier maar één keer gebruiken. Gebruik het formulier daarom alleen als u echt naar Nederland kunt reizen of naar de ambassade kunt gaan. Dit formulier en meer informatie zijn te vinden op de IND website (onder nareis asiel).

Ik heb mijn MVV al opgehaald. Ik kon tot nu toe niet naar Nederland reizen door het coronavirus. En mijn MVV is (bijna) niet meer geldig. Wat moet ik doen?

Kunt u binnenkort wel naar Nederland reizen? Maar is uw MVV dan niet meer geldig? U kunt een nieuwe afspraak maken als de ambassade of het consulaat weer open is. Die afspraak moet zijn binnen 90 dagen nadat uw huidige MVV is verlopen.

U dient uw paspoort met daarin de verlopen MVV dan mee te nemen of (op afspraak) op te sturen naar de ambassade of consulaat-generaal. Bij die afspraak moet u uitleggen dat u door de maatregelen niet met uw MVV kon reizen. De ambassade of het consulaat geeft u dan een nieuwe MVV, gratis. U hoeft geen andere bewijsstukken te overleggen. Hierna kunt u – enkel op afspraak - uw paspoort met nieuwe MVV sticker in persoon op te halen.

Is uw MVV meer dan 90 dagen verlopen? Dan kan de ambassade of het consulaat u niet een nieuwe MVV afgeven. U moet dan een nieuwe aanvraag doen bij de IND.

Ik heb een geldige MVV om naar Nederland te reizen. Geldt het EU reisverbod voor mij?

Het reisverbod geldt niet voor houders van een geldige verblijfsvergunning of tijdelijke verblijfsvergunning/machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).  Kijk op de Q&A's voor inreizen in Nederland voor meer informatie. 

Let op! Komt u uit een land waarop het vliegverbod van kracht is? Dan kunt u vanuit dat land niet naar Nederland reizen. Houders van een MVV zijn wel uitgezonderd van het inreisverbod, maar niet van het vliegverbod.

Ik heb een geldige MVV waardoor het EU-inreisverbod niet voor mij geldt. Kan ik met de MVV ook transiteren in een ander land?

In principe kunt u met een MVV via een ander Schengenland naar Nederland reizen. Door de COVID-19 maatregelen kan dit transiteren echter niet mogelijk zijn. Dit kan per land verschillen. U wordt dan ook aangeraden zich hierover goed te informeren bij het betreffende land voordat u aan de reis begint.

Ik heb een positieve beslissing gekregen op mijn MVV-aanvraag. Maar ik ben nu in Nederland en kan door het coronavirus niet naar mijn land van herkomst reizen om mijn MVV op te halen. Wat kan ik doen?

Normaal gesproken moet u terugreizen om uw MVV op te halen. De IND begrijpt dat reizen niet altijd lukt door de maatregelen tegen het coronavirus. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet hoeft u de MVV niet op te halen in uw land van herkomst of bestendig verblijf. U kunt dan meteen een afspraak maken bij een IND-loket voor het afnemen van uw biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening). De IND maakt dan een verblijfsvergunning voor u. Kijk voor meer informatie over deze coulancemaatregel, de voorwaarden en de procedure op de website van de IND.    

Ik ben in Nederland en ik wil een verblijfsvergunning aanvragen. Ik heb een nationaliteit waarvoor een MVV nodig is, maar ik kan door de reisbeperkingen niet terug naar mijn land. Wat kan ik doen?

Normaal gesproken moet u terugreizen naar uw land van herkomst of bestendig verblijf om uw MVV aan te vragen. De IND begrijpt dat reizen niet altijd lukt door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom kunt u in bepaalde situaties in Nederland een verblijfsvergunning zonder MVV aanvragen. U hoeft dan niet naar het buitenland te reizen om uw MVV op te halen. Kijk voor meer informatie over deze coulancemaatregel, de voorwaarden en de procedure op de website van de IND