Nederland Wereldwijd

Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Griekenland

Als u in Griekenland woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Athene.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

  • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling);
  • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat.

Heeft u een referent in Nederland, dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?

Uw referent doet een aanvraag in Nederland

Voor onder meer de volgende verblijfsdoelen doet uw referent een aanvraag in Nederland:

  • Studie
  • Arbeid
  • Stage
  • Samenwonen of trouwen met iemand die in Nederland woont
  • Familiehereniging

Uw referent is in deze gevallen een onderwijsinstelling, uw werkgever, familielid of (geregistreerd) partner.

Zelf een aanvraag indienen via een ambassade of consulaat

U doet zelf een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning voor de volgende verblijfsdoelen:

Let op: Op de website van de IND vindt u het aanvraagformulier en alle informatie over benodigde documenten en de aanvraagprocedure.

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in dit land of gebied

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

Let op: Voor elke persoon (inclusief kinderen) is een aparte afspraak verplicht. Iemand die zonder afspraak op de ambassade verschijnt, kan geen aanvraag indienen, ook niet als u voor die persoon een goedkeuringsbrief van de IND heeft.