Bezoeken Consulair Team Ambassade Madrid aan de regio i.v.m. paspoortaanvragen 2017

Vooraankondiging:

Paspoortaanvragen in Spanje dienen normaliter op afspraak op de Ambassade in Madrid te worden ingediend.
Net als in voorafgaande jaren zal Ambassade Madrid in 2017 Consulaire Teams afvaardigen naar de regio voor de aanvraag van reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart).

De voorlopige planning is als volgt:

 Balearen:

 20 & 21 april

  Meer informatie

 Canarische eilanden:

 16, 17, 18 & 19 mei

 Meer informatie

 La Nucia:

 begin juni 

 Barcelona:

 eind oktober

 Málaga:

 begin november

Ongeveer een maand voordat het Team arriveert volgt een nieuwe aankondiging op de website, waarin de definitieve datum van het bezoek wordt bekendgemaakt. Het indienen van een paspoortaanvraag in de regio is in beginsel bedoeld voor Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Madrid te reizen en dit kunnen aantonen door middel van een medische verklaring. Personen die niet in deze categorie vallen kunnen eveneens een gemotiveerd verzoek indienen. De Ambassade bepaalt op basis van de capaciteit hoeveel personen uit deze tweede categorie in aanmerking zullen worden gebracht, en maakt –indien noodzakelijk- een selectie.

In genoemde aankondiging treft u een e-mailadres aan waar u uw aanvraag naar toe kunt sturen (met toevoeging van de documenten waaruit blijkt dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet en/of uw verzoek motiveert).

Ongeveer een week voordat het Team arriveert ontvangt u in reactie op uw mail een bericht of u in aanmerking komt voor het indienen van uw aanvraag. In die mail leest u waar en wanneer u precies wordt verwacht. Uw betaling zal voorafgaand aan uw afspraak door de Ambassade moeten zijn ontvangen, en ook daarvoor treft u in deze mail instructies aan.

Ervaring leert dat bovenstaande wijze van communicatie naar klanten succesvol en afdoende is. U wordt dan ook verzocht niet tussentijds de Ambassade te banaderen met vragen. Al uw vragen zullen uiteindelijk tijdens de hierboven aangegeven communicatiemomenten worden beantwoord.

Voor uw informatie: Het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol danwel bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten.

Het Consulair Team van de Ambassade in Madrid.

20-04-2017 | 16:17

Consulaire Team bezoekt voor paspoortaanvragen de regio Canarische Eilanden

Het Consulaire Team van de Nederlandse ambassade te Madrid bezoekt 16, 17, 18 en 19 mei de Canarische Eilanden

Als uw paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK) binnenkort verloopt, u met aantoonbare medische redenen niet naar Madrid kunt reizen, en uw reisgebied de EU is, dan kunt u een verzoek indienen voor een NIK op afstand/per post. Gaarne meteen schriftelijk bewijs toevoegen aan uw mail.

Heeft u een nieuw paspoort nodig (en is de NIK voor u geen optie) dan is de volgende informatie van u van belang:

Het Consulaire Team van de Nederlandse ambassade te Madrid bezoekt 16, 17, 18 en 19 mei 2017 de Canarische Eilanden om Nederlanders in de gelegenheid te stellen om onder bepaalde voorwaarden een aanvraag in te dienen voor een paspoort en/of identiteitskaart. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en hun origine, zal bepaald worden op welke van de eilanden u een aanvraag in kunt dienen.

Deze mogelijkheid is in principe bedoeld voor Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Madrid te reizen. Dit kan men aantonen door middel van een medische verklaring. De medische verklaring dient te zijn opgesteld door een arts verbonden aan het INSS. Ook kunt u bij de apotheek een Certificado Medico Oficial aanschaffen en laten invullen door uw behandelend arts. Ook mogen Nederlanders, die door bijzondere omstandigheden de reis naar Madrid niet kunnen ondernemen, contact opnemen met de ambassade. U kunt uw interesse bekend maken door een e-mailbericht aan de consulaire afdeling te sturen. In dit mailbericht dient u, naast de hierboven vermelde medische verklaring, de documenten te overleggen zoals vermeld op onze website.

Valt u niet in een van bovengenoemde categorieën dan wordt u verzocht géén contact op te nemen. Indien het aantal geïnteresseerden hoger is dan het aantal mensen dat geholpen kan worden, dan zal het Consulaat een selectie moeten maken.

In reactie op uw e-mail ontvangt u uiterlijk dinsdag 9 mei 2017 een bericht waarin wordt aangegeven of u in aanmerking komt en waar & wanneer u wordt verwacht. Ook krijgt u informatie voor de overmaking van de verschuldigde leges.

Voor uw informatie: het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol danwel bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten.

Tenslotte: In verband met de extra inzet die deze dienstverlening aan de Nederlandse gemeenschap vergt en om u zo goed mogelijk te kunnen helpen verzoeken wij u om u te beperken tot dit ene email bericht en verdere informatie van de Ambassade af te wachten. Dank voor uw begrip.

20-04-2017 | 15:23

Consulaire team bezoekt voor paspoortaanvragen de regio Balearen

Het Consulaire Team van de Nederlandse ambassade te Madrid bezoekt op 20 en 21 april 2017 de Balearen

Als uw paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK) binnenkort verloopt, u met aantoonbare medische redenen niet naar Madrid kunt reizen, en uw reisgebied de EU is, dan kunt u een verzoek indienen voor een NIK op afstand/per post. Gaarne meteen schriftelijk bewijs toevoegen aan uw mail.

Heeft u een nieuw paspoort nodig (en is de NIK voor u geen optie) dan is de volgende informatie van u van belang:

Het Consulaire Team van de Nederlandse ambassade te Madrid bezoekt op 20 en 21 april 2017 de Balearen om Nederlanders in de gelegenheid te stellen om onder bepaalde voorwaarden een aanvraag in te dienen voor een paspoort en/of identiteitskaart. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en hun origine, zal bepaald worden op welke van de eilanden u een aanvraag in kunt dienen.

Deze mogelijkheid is in principe bedoeld voor Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Madrid te reizen. Dit kan men aantonen door middel van een medische verklaring. De medische verklaring dient te zijn opgesteld door een arts verbonden aan het INSS. Ook kunt u bij de apotheek een Certificado Medico Oficial aanschaffen en laten invullen door uw behandelend arts. Ook mogen Nederlanders, die door bijzondere omstandigheden de reis naar Madrid niet kunnen ondernemen, contact opnemen met de ambassade. U kunt uw interesse bekend maken door een e-mailbericht aan de consulaire afdeling te sturen. In dit mailbericht dient u, naast de hierboven vermelde medische verklaring, de documenten te overleggen zoals vermeld op onze website.

Valt u niet in een van bovengenoemde categorieën dan wordt u verzocht géén contact op te nemen.  Indien het aantal geïnteresseerden hoger is dan het aantal mensen dat geholpen kan worden, dan zal het Consulaat een selectie moeten maken.

In reactie op uw e-mail ontvangt u uiterlijk woensdag 12 april 2017 een bericht waarin wordt aangegeven of u in aanmerking komt en waar & wanneer u wordt verwacht. Ook krijgt u informatie voor de overmaking van de verschuldigde leges.

Voor uw informatie: het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol danwel bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten.

Tenslotte: In verband met de extra inzet die deze dienstverlening aan de Nederlandse gemeenschap vergt en om u zo goed mogelijk te kunnen helpen verzoeken wij u om u te beperken tot dit ene email bericht en verdere informatie van de Ambassade af te wachten. Dank voor uw begrip.

 

14-03-2017 | 15:29