Nederland Wereldwijd

Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Suriname

Als u in Suriname woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

  • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling);
  • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat.

Heeft u een referent in Nederland, dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?

Uw referent doet een aanvraag in Nederland

Voor onder meer de volgende verblijfsdoelen doet uw referent een aanvraag in Nederland:

  • Studie
  • Arbeid
  • Stage
  • Samenwonen of trouwen met iemand die in Nederland woont
  • Familiehereniging

Uw referent is in deze gevallen een onderwijsinstelling, uw werkgever, familielid of (geregistreerd) partner.

Zelf een aanvraag indienen via een ambassade of consulaat

U doet zelf een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning voor de volgende verblijfsdoelen:

Let op: Op de website van de IND vindt u het aanvraagformulier en alle informatie over benodigde documenten en de aanvraagprocedure.

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in Suriname

Nadat u de goedkeuring van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) ontvangen heeft, dient u een afspraak te maken. Stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Vul het aanvraagformulier in en breng de documenten mee die vermeld staan in de goedkeuringsbrief van de IND. De gemiddelde verwerkingstijd van een mvv-aanvraag is 10 werkdagen.

Ophalen visum

Op het moment dat iemand een visumaanvraag doet, ontvangt u een ophaalbrief met daarop de datum wanneer het visum opgehaald kan worden. Vanaf die datum kan het visum opgehaald worden op maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Check voordat u komt onze sluitingsdagen.