NederlandWereldwijd

Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Suriname

Als u in Suriname woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

 • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling)
 • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal

Heeft u een referent in Nederland? Dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?

Uw referent doet een aanvraag in Nederland

Voor onder meer de volgende verblijfsdoelen doet uw referent een aanvraag in Nederland:

 • studie
 • arbeid
 • stage
 • samenwonen of trouwen met iemand die in Nederland woont
 • gezinshereniging

Uw referent is in deze gevallen een onderwijsinstelling, uw werkgever, familielid of (geregistreerd) partner.

Uw referent kan de aanvraag rechtstreeks indienen bij de IND. Hoe dat moet, hangt af van de reden waarom u een verblijfsvergunning en/of mvv nodig heeft. Dus voor bijvoorbeeld werk of studie. Welke documenten uw referent nodig heeft, staat op de website van de IND. Daar staat ook hoe uw referent een aanvraag voor uw verblijfsvergunning doet. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met de IND.

De IND stuurt uw referent een brief. Daarin staat dat de aanvraag is goedgekeurd. Ook staat in de brief hoe u een mvv kunt aanvragen, en wat u daarvoor nodig heeft.

Vraag uw mvv aan bij de ambassade of het consulaat-generaal binnen 3 maanden na ontvangst van de brief. U heeft 6 maanden om uw mvv aan te vragen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

 1. U vraagt een mvv aan voor nareis asiel, en:
 2. U vraagt een mvv aan in een ander land dan het land waar u woont.

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • Het mvv-verleningsformulier.
 • Uw paspoort en een kopie van de houderpagina. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn en minimaal 2 lege pagina’s hebben.
 • Als u niet in het land van uw nationaliteit woont: uw verblijfsvergunning (of soortgelijk document) en een kopie daarvan.
 • Een pasfoto volgens de Nederlandse eisen.
 • Een kopie van de brief waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd en wat uw V-nummer is.
 • Alle andere documenten die in de brief van de IND staan genoemd en kopieën van die documenten.

Het duurt maximaal 10 werkdagen voordat u uw mvv kunt ophalen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Is de mvv in uw paspoort geplakt? Controleer of de informatie op uw mvv klopt. Bijvoorbeeld uw naam en de geldigheid van uw mvv.

Lees meer over de informatie op uw visum

Is de informatie op uw mvv fout? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat-generaal waar u de mvv heeft aangevraagd.

U reist naar Nederland met de mvv in uw paspoort. De IND laat uw referent weten wanneer uw verblijfsvergunning klaar is. U maakt dan een afspraak bij het IND-kantoor om uw verblijfsvergunning op te halen.

Zelf een aanvraag indienen via een ambassade of consulaat-generaal

U doet zelf een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning voor de volgende verblijfsdoelen:

Let op: Op de website van de IND vindt u het aanvraagformulier en alle informatie over benodigde documenten en de aanvraagprocedure.

De behandeling van uw aanvraag door de IND duurt maximaal 90 dagen. Is de beslissing van de IND positief, dan levert u uw paspoort in bij de ambassade of het consulaat waar u de aanvraag heeft gedaan. Het duurt dan nog maximaal 10 werkdagen om uw mvv in uw paspoort te plaatsen.

Is de mvv in uw paspoort geplakt? Controleer of de informatie op uw mvv klopt. Bijvoorbeeld uw naam en de geldigheid van uw mvv.

Lees meer over de informatie op uw visum

Is de informatie op uw mvv fout? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat-generaal waar u de mvv heeft aangevraagd.

U reist naar Nederland met uw mvv in uw paspoort. De IND laat u weten wanneer uw verblijfsvergunning klaar is. U maakt dan een afspraak bij het IND-kantoor om uw verblijfsvergunning op te halen.

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in dit land of gebied

Vraag een visum lang verblijf (mvv) aan bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Maak een afspraak door een mail te sturen naar prm-vs@minbuza.nl. Neem alle benodigde documenten mee naar uw afspraak.

De gemiddelde verwerkingstijd van een mvv-aanvraag is 10 werkdagen.

Ophalen visum

Op het moment dat iemand een visumaanvraag doet, ontvangt u een ophaalbrief met daarop de datum wanneer het visum opgehaald kan worden. Vanaf die datum kan het visum opgehaald worden op maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Check voordat u komt onze sluitingsdagen.