NederlandWereldwijd

Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Turkije

Als u in Turkije woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Ankara of bij het consulaat-generaal in Istanbul.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

 • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling)
 • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal

Heeft u een referent in Nederland? Dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?

Uw referent doet een aanvraag in Nederland

Voor onder meer de volgende verblijfsdoelen doet uw referent een aanvraag in Nederland:

 • studie
 • arbeid
 • stage
 • samenwonen of trouwen met iemand die in Nederland woont
 • gezinshereniging

Uw referent is in deze gevallen een onderwijsinstelling, uw werkgever, familielid of (geregistreerd) partner.

Uw referent kan de aanvraag rechtstreeks indienen bij de IND. Hoe dat moet, hangt af van de reden waarom u een verblijfsvergunning en/of mvv nodig heeft. Dus voor bijvoorbeeld werk of studie. Welke documenten uw referent nodig heeft, staat op de website van de IND. Daar staat ook hoe uw referent een aanvraag voor uw verblijfsvergunning doet. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met de IND.

De IND stuurt uw referent een brief. Daarin staat dat de aanvraag is goedgekeurd. Ook staat in de brief hoe u een mvv kunt aanvragen, en wat u daarvoor nodig heeft.

Vraag uw mvv aan bij de ambassade of het consulaat-generaal binnen 3 maanden na ontvangst van de brief. U heeft 6 maanden om uw mvv aan te vragen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

 1. U vraagt een mvv aan voor nareis asiel, en:
 2. U vraagt een mvv aan in een ander land dan het land waar u woont.

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • Het mvv-verleningsformulier voor nareis asiel of voor een ander verblijfsdoel.
 • Uw paspoort en een kopie van de houderpagina. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn en minimaal 2 lege pagina’s hebben.
 • Als u niet in het land van uw nationaliteit woont: uw verblijfsvergunning (of soortgelijk document) en een kopie daarvan.
 • Een pasfoto volgens de Nederlandse eisen.
 • Een kopie van de brief waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd. Vraagt u een mvv aan voor studie? Dan hoeft u geen kopie van de brief mee te nemen.
 • Uw V-nummer.
 • Alle andere documenten die in de brief van de IND staan genoemd en kopieën van die documenten.

Het duurt maximaal 10 werkdagen voordat u uw mvv kunt ophalen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Is de mvv in uw paspoort geplakt? Controleer of de informatie op uw mvv klopt. Bijvoorbeeld uw naam en de geldigheid van uw mvv.

Lees meer over de informatie op uw visum

Is de informatie op uw mvv fout? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat-generaal waar u de mvv heeft aangevraagd.

U reist naar Nederland met de mvv in uw paspoort. De IND laat uw referent weten wanneer uw verblijfsvergunning klaar is. U maakt dan een afspraak bij het IND-kantoor om uw verblijfsvergunning op te halen.

Zelf een aanvraag indienen via een ambassade of consulaat-generaal

U doet zelf een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning voor de volgende verblijfsdoelen:

Let op: Op de website van de IND vindt u het aanvraagformulier en alle informatie over benodigde documenten en de aanvraagprocedure.

De behandeling van uw aanvraag door de IND duurt maximaal 90 dagen. Is de beslissing van de IND positief, dan levert u uw paspoort in bij de ambassade of het consulaat waar u de aanvraag heeft gedaan. Het duurt dan nog maximaal 10 werkdagen om uw mvv in uw paspoort te plaatsen.

Is de mvv in uw paspoort geplakt? Controleer of de informatie op uw mvv klopt. Bijvoorbeeld uw naam en de geldigheid van uw mvv.

Lees meer over de informatie op uw visum

Is de informatie op uw mvv fout? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat-generaal waar u de mvv heeft aangevraagd.

U reist naar Nederland met uw mvv in uw paspoort. De IND laat u weten wanneer uw verblijfsvergunning klaar is. U maakt dan een afspraak bij het IND-kantoor om uw verblijfsvergunning op te halen.

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in Turkije

Maak een afspraak

U kunt uw aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanbul.

Studie of kennismigrant

Wilt u een mvv voor studie of kennismigrant aanvragen? Maak een afspraak door een mail te sturen naar ank-study@minbuza.nl.

Vermeld daarbij uw V-nummer, contactgegevens en de startdatum van uw opleiding of startdatum van uw dienstverband. De ambassade informeert u dan over de mogelijkheden.

Ander verblijfsdoel

Wilt u een mvv aanvragen voor een ander verblijfsdoel? Maak een afspraak door een mail te sturen naar ank-ca@minbuza.nl. Zet in het onderwerp 'MVV Afspraakverzoek'.

Wijzigen of afzeggen afspraak

Voor het wijzigen of afzeggen van uw afspraak stuurt u een mail naar het mailadres waarbij u een afspraak heeft gemaakt.

  Nareis asiel

  Wilt u een mvv voor nareis asiel aanvragen? Maak een afspraak door een mail te sturen naar ist-nareis@minbuza.nl. Zet in het onderwerp 'MVV Afspraakverzoek'.

  Ander verblijfsdoel

  Wilt u een mvv aanvragen voor een ander verblijfsdoel? Maak een afspraak door een mail te sturen naar ist-study@minbuza.nl. Voor mvv-Studie en mvv-Kennismigranten moet u daarbij uw V-nummer, contactgegevens en de startdatum van uw opleiding of startdatum van uw dienstverband vermelden. Het consulaat-generaal informeert u dan over de mogelijkheden.

  Wijzigen of afzeggen afspraak

  Voor het wijzigen of afzeggen van uw afspraak stuurt u een mail naar het mailadres waarbij u een afspraak heeft gemaakt.

  Maak persoonlijk een afspraak

  Het is ons bekend dat sommige bureaus of agenten, die aanvragers bijstaan in de aanvraagprocedure voor een mvv, extra kosten in rekening brengen voor het maken van een afspraak. Soms bieden zij ook dure vertaaldiensten (tolk) aan.

  U kunt gewoon zelf een afspraak maken. De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul brengen geen kosten in rekening voor het maken van een afspraak. De diensten van een tolk, aangesteld door de ambassade of het consulaat-generaal, worden gratis aangeboden.

  Wanneer heeft u een tolk nodig?

  Als u geen Nederlands, Engels of Turks spreekt, zorgt de ambassade voor een officiële tolk. De tolk wordt door de ambassade betaald.

  Tijdelijk reisdocument

  U kunt een tijdelijk reisdocument (laissez-passer) aanvragen als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  • U heeft geen paspoort.
  • U kunt geen reisdocument krijgen van het land vanuit waar u reist.
  • De IND bevestigt dit en verzoekt de ambassade of het consulaat-generaal een tijdelijk reisdocument af te geven.

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Neem dan ook het volgende mee naar uw afspraak:

  Verwerkingstijd mvv-aanvragen

  De gemiddelde verwerkingstijd van mvv-aanvragen is 10 werkdagen. Op het moment van uw aanvraag ontvangt u informatie over wanneer u uw paspoort kunt ophalen.

  Opsturen van uw paspoort met daarin uw mvv

  Het is mogelijk om uw paspoort met daarin uw mvv op te laten sturen via Ups. Als u dit wilt, kunt u dit aangeven op het moment van uw aanvraag. De extra kosten zijn op dit moment 60,39 Tl, te betalen bij ontvangst van uw documenten op het door u aangegeven adres.

  Binnen Turkije kan uw paspoort opgestuurd worden naar uw huisadres (onder de voorwaarde dat Ups op uw huisadres bezorgt).

  Iraakse en Syrische reisdocumenten

  Vraagt u een visum aan met Iraakse en Syrische reisdocumenten? Dan wordt uw aanvraag niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.