NederlandWereldwijd

Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Libanon

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland blijven? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. In veel gevallen moet u ook een visum voor lang verblijf aanvragen voordat u naar Nederland reist. Dit visum heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Als u in Libanon woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Beiroet. Lees onderaan de pagina hoe u een afspraak maakt.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

 • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling)
 • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal

Heeft u een referent in Nederland? Dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?

Uw referent doet een aanvraag in Nederland

Voor onder meer de volgende verblijfsdoelen doet uw referent een aanvraag in Nederland:

 • studie
 • arbeid
 • stage
 • samenwonen of trouwen met iemand die in Nederland woont
 • gezinshereniging

Uw referent is in deze gevallen een onderwijsinstelling, uw werkgever, familielid of (geregistreerd) partner.

Uw referent kan de aanvraag rechtstreeks indienen bij de IND. Hoe dat moet, hangt af van de reden waarom u een verblijfsvergunning en/of mvv nodig heeft. Dus voor bijvoorbeeld werk of studie. Welke documenten uw referent nodig heeft, staat op de website van de IND. Daar staat ook hoe uw referent een aanvraag voor uw verblijfsvergunning doet. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met de IND.

De IND stuurt uw referent een brief. Daarin staat dat de aanvraag is goedgekeurd. Ook staat in de brief hoe u een mvv kunt aanvragen, en wat u daarvoor nodig heeft.

Vraag uw mvv aan bij de ambassade of het consulaat-generaal binnen 3 maanden na ontvangst van de brief. Een mvv voor gezinshereniging moet u binnen 6 maanden aanvragen.

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • Het mvv-verleningsformulier voor nareis asiel of voor een ander verblijfsdoel.
 • Uw paspoort en een kopie van de houderpagina. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn en minimaal 2 lege pagina’s hebben.
 • Als u niet in het land van uw nationaliteit woont: uw verblijfsvergunning (of soortgelijk document) en een kopie daarvan.
 • Een pasfoto volgens de Nederlandse eisen.
 • Een kopie van de brief waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd en wat uw V-nummer is.
 • Alle andere documenten die in de brief van de IND staan genoemd en kopieën van die documenten.

Het duurt maximaal 10 werkdagen voordat u uw mvv kunt ophalen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Is de mvv in uw paspoort geplakt? Controleer of de informatie op uw mvv klopt. Bijvoorbeeld uw naam en de geldigheid van uw mvv.

Lees meer over de informatie op uw visum

Is de informatie op uw mvv fout? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat-generaal waar u de mvv heeft aangevraagd.

U reist naar Nederland met de mvv in uw paspoort. De IND laat uw referent weten wanneer uw verblijfsvergunning klaar is. U maakt dan een afspraak bij het IND-kantoor om uw verblijfsvergunning op te halen.

Zelf een aanvraag indienen via een ambassade of consulaat-generaal

U doet zelf een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning voor de volgende verblijfsdoelen:

Let op: Op de website van de IND vindt u het aanvraagformulier en alle informatie over benodigde documenten en de aanvraagprocedure.

De behandeling van uw aanvraag door de IND duurt maximaal 90 dagen. Is de beslissing van de IND positief, dan levert u uw paspoort in bij de ambassade of het consulaat waar u de aanvraag heeft gedaan. Het duurt dan nog maximaal 10 werkdagen om uw mvv in uw paspoort te plaatsen.

Is de mvv in uw paspoort geplakt? Controleer of de informatie op uw mvv klopt. Bijvoorbeeld uw naam en de geldigheid van uw mvv.

Lees meer over de informatie op uw visum

Is de informatie op uw mvv fout? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat-generaal waar u de mvv heeft aangevraagd.

U reist naar Nederland met uw mvv in uw paspoort. De IND laat u weten wanneer uw verblijfsvergunning klaar is. U maakt dan een afspraak bij het IND-kantoor om uw verblijfsvergunning op te halen.

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in dit land of gebied

Mvv voor werk, studie of verblijf bij partner aanvragen

Stuur een e-mail naar de Nederlandse ambassade in Beiroet om een afspraak te maken. De ambassade stuurt u 1 tot 2 weken van tevoren de datum van uw afspraak per e-mail.

Mvv voor nareis asiel aanvragen

Is uw mvv voor nareis asiel goedgekeurd? Dan kunt u een afspraak maken voor uw mvv-aanvraag. Stuur een e-mail naar de Nederlandse ambassade in Beiroet. Zet de naam van de aanvrager(s) en de datum van de goedkeuring van de IND in de onderwerpregel.

U kunt een tijdelijk reisdocument (laissez-passer) aanvragen als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • U heeft geen paspoort.
 • U kunt geen reisdocument krijgen van het land vanuit waar u reist.
 • De IND bevestigt dit en verzoekt de ambassade of het consulaat-generaal een tijdelijk reisdocument af te geven.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Neem dan ook het volgende mee naar uw afspraak:

Extra informatie

Heeft u de Syrische nationaliteit en komt u vanuit Syrië naar Libanon reizen voor uw afspraak bij de Nederlandse ambassade in Beiroet? De Libanese autoriteiten laten u Libanon alleen inreizen als de ambassade uw naam bij de grens registreert.

U kunt ook ervoor kiezen om als toerist in te reizen of voor een andere reden dan uw ambassadeafspraak. Dan is het niet nodig om uw naam vooraf te laten registreren.

Voor het inreizen zonder registratie van uw naam bij de grens gelden andere voorwaarden. Lees meer informatie over Libanese inreisvisa (informatie in het Arabisch en Engels).

Hoe maakt u uw mvv-afspraak?

 1. U mailt de ambassade voor een afspraak.
 2. De ambassade vraagt u per e-mail toestemming om uw persoonsgegevens (uw naam, geboortedatum en nationaliteit) aan de Libanese grensautoriteiten te sturen.
 3. U bevestigt dat uw persoonsgegevens met de Libanese grensautoriteiten worden gedeeld, of u geeft hiervoor geen toestemming.
 4. De ambassade mailt u de datum van uw afspraak.
 5. Een week voor uw afspraak stuurt de ambassade uw persoonsgegevens naar de Libanese grensautoriteiten (alleen als u in stap 3 toestemming heeft gegeven).
 6. Op de dag van uw afspraak toont u de afspraak-mail aan de grens.

Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens na het delen met de Libanese autoriteiten niet meer beschermd zijn onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Nederlandse ambassade in Beiroet kan geen contact opnemen met de Libanese grenscontrole om u te helpen bij het inreizen. Lukt het niet om op tijd voor uw afspraak Libanon binnen te komen? Stuur dan een e-mail naar de ambassade in Beiroet om een nieuwe afspraak te maken.

Bent u een Palestijn met een Syrisch reisdocument voor Palestijnse Vluchtelingen? Toon uw afspraak-mail aan de Libanese grens als bewijs van de reden van uw bezoek. Er is geen procedure om uw naam bij de grens te registreren.

Check de website van de Lebanese General Security (informatie in het Arabisch en Engels) voor de overige Libanese inreisvoorwaarden.

Bent u een Palestijn met een reisdocument dat is afgegeven door de Palestijnse of Egyptische autoriteiten? Dan heeft u een visum nodig van de Libanese ambassade in Damascus. U kunt de grens niet over met alleen uw ambassadeafspraak.   

De Nederlandse ambassade in Beiroet kan geen contact opnemen met de Libanese grenscontrole om u te helpen bij het inreizen. Lukt het niet om op tijd voor uw afspraak Libanon binnen te komen? Stuur dan een e-mail naar de ambassade in Beiroet om een nieuwe afspraak te maken.