Nederland Wereldwijd

Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Brazilië

Als u in Brazilië woont, kunt u dit visum aanvragen bij het Nederlands consulaat-generaal in São Paulo.

Let op: U kunt alleen naar Nederland reizen als u bent vrijgesteld van het EU-inreisverbod. Lees de regels voor inreizen op Rijksoverheid.nl.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

  • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling);
  • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat.

Heeft u een referent in Nederland, dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?

Uw referent doet een aanvraag in Nederland

Voor onder meer de volgende verblijfsdoelen doet uw referent een aanvraag in Nederland:

  • Studie
  • Arbeid
  • Stage
  • Samenwonen of trouwen met iemand die in Nederland woont
  • Familiehereniging

Uw referent is in deze gevallen een onderwijsinstelling, uw werkgever, familielid of (geregistreerd) partner.

Zelf een aanvraag indienen via een ambassade of consulaat

U doet zelf een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning voor de volgende verblijfsdoelen:

Let op: Op de website van de IND vindt u het aanvraagformulier en alle informatie over benodigde documenten en de aanvraagprocedure.

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in dit land of gebied

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem om in São Paulo uw visum aan te vragen.