U gaat exporteren naar Zwitserland

Wilt u uw product exporteren naar Zwitserland? U krijgt bijvoorbeeld te maken met exportdocumenten.

Beginnen met exporteren

De Nederlandse overheid kan u helpen met de eerste stappen op een buitenlandse markt. Veel informatie vindt u op Ondernemersplein.nl  en via de app NL exporteert. De Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan klaar om uw vragen te beantwoorden en geven advies.

Informatie per land

Bij RVO vindt u informatie per land die u nodig heeft, bijvoorbeeld over de lokale invoertarieven en -procedures. Kies daarvoor uw land in het landenoverzicht  en klik vervolgens op exportregels.

Kies het juiste exportdocument

Als u gaat exporteren, krijgt u met veel documenten te maken. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u verschillende documenten nodig. Sommige documenten laat u bij de Douane zien als u goederen de grens over brengt. De Kamer van Koophandel heeft voor u de benodigde documenten.

Exporteren naar dit land of gebied

Zwitserse regelgeving voor het uitzenden van werknemers naar / het werken van zelfstandigen in Zwitserland

Zwitserland stelt een aantal voorwaarden aan bedrijven die diensten willen verrichten in Zwitserland. Zo moeten medewerkers én zelfstandig ondernemers acht dagen van te voren worden aangemeld, moet men zich houden aan het geldende minimumloon en moet in sommige situaties een borgsom worden betaald. Lees onderstaand document 'Voorschriften uitzenden medewerkers Zwitserland' voor meer uitleg over deze zogenaamde 'flankerende maatregelen'. Dit document dient als ondersteuning bij het nagaan van de verplichtingen aan de Zwitserse autoriteiten. Welke dit zijn, vindt u terug op de website over Entsendung van de Zwitserse overheid.

Oprichten Zwitserse vestiging

Overweegt u een Zwitserse vestiging van uw bedrijf te openen, leest u dan het onderstaande document 'Wat heb ik nodig voor het oprichten van een bedrijf in Zwitserland'.