NederlandWereldwijd

Studeren en stage in Nederland

Woont u buiten Nederland en wilt u in Nederland gaan studeren of stage lopen? Bekijk wat uw mogelijkheden zijn en wat u moet regelen voor uw studie of stage en verblijf.

Opzoeken

  • Om in Nederland te kunnen wonen, heeft u verblijfsvergunning en machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Meestal regelt een onderwijsinstelling of werkgever uw verblijfsvergunning en mvv. Controleer dit bij uw onderwijsinstelling of werkgever. Zo niet, check of u een mvv of verblijfsvergunning nodig heeft. Welk visum u nodig heeft, is afhankelijk van uw nationaliteit en duur van uw studie of stage.

  • Komt u naar Nederland voor studie of stage? En blijft u langer dan 4 maanden? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in bij de Basisregistratie Personen (BRP). Bij een verblijf van korter dan 4 maanden schrijft u zich in bij de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat doet u bij een gemeente met een RNI-loket.
  • Als u zich inschrijft in de BRP of de RNI, krijg u een burgerservicenummer (BSN). U heeft een BSN nodig wanneer u iets wilt of moet regelen met de Nederlandse overheid.
  • Verzekeringen regelen (informatie in het Engels)