Nederland Wereldwijd

Wat is een burgerservicenummer (BSN)?

Een burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer waarmee u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U gebruikt dit nummer als u iets wilt regelen met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld uw belastingaangifte of uw pensioen.

Het BSN bestaat uit 8 of 9 cijfers.

Geldigheid BSN

Een BSN is onbeperkt geldig. Ook als u in het buitenland woont (of gaat wonen), blijft uw BSN geldig.

Vervanger van oude sofinummer

Het BSN is de vervanger van het oude sofinummer.

Let op: bent u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan is uw sofinummer mogelijk niet meer bruikbaar als BSN. Neem dan contact op met een van de gemeenten met een RNI-loket.

Nog geen BSN?

Heeft u geen burgerservicenummer? Lees dan hoe u aan een BSN komt.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons