NederlandWereldwijd

Hoe regel ik een BSN voor mijn kind als ik buiten Nederland woon?

Als u buiten Nederland woont, krijgt uw kind na de geboorte niet automatisch een burgerservicenummer (BSN). Hoe u een BSN voor uw kind kunt krijgen, hangt af van uw situatie.

BSN voor mijn kind als ik in het buitenland woon

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u een burgerservicenummer voor uw kind krijgen door uw kind in te schrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). In sommige situaties kunt u ook op een andere manier een BSN voor uw kind krijgen:

  • Heeft u recht op kinderbijslag? Als u kinderbijslag aanvraagt, dan kunt u een burgerservicenummer voor uw kind krijgen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, dan kunt u een burgerservicenummer voor uw kind krijgen via de Belastingdienst.

Woont u buiten Nederland? Of komt u voor korter dan 4 maanden naar Nederland? Dan kunt u uw kind inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit doet u in persoon bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket in Nederland. Na inschrijving in de RNI krijgt uw kind een burgerservicenummer.

Woont u buiten Nederland en heeft u recht op kinderbijslag? Als u kinderbijslag wilt ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Heeft uw kind geen burgerservicenummer? Als de gegevens van uw aanvraag kloppen, dan zorgt de SVB voor de inschrijving van uw kind in de RNI. U ontvangt daarna een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze brief staat het burgerservicenummer van uw kind.

Woont u buiten Nederland en heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u deze toeslag aanvragen via de Belastingdienst. Heeft uw kind geen burgerservicenummer? Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, dan kunt u een burgerservicenummer voor uw kind krijgen via de Belastingdienst. Dit regelt u door een brief te sturen naar de Belastingdienst. U ontvangt daarna een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze brief staat het burgerservicenummer van uw kind.

Lees hoe u een BSN aanvraagt voor uw kind bij de Belastingdienst

BSN voor mijn kind als ik verhuis naar Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland voor langer dan 4 maanden naar Nederland? Dan moet u uzelf en uw kind inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. De gegevens van uw kind komen dan in de Basisregistratie Personen te staan. Uw kind ontvangt hierbij een burgerservicenummer.

BSN voor mijn kind als ik in Nederland woon

Woont u in Nederland en is uw kind geboren toen u tijdelijk in het buitenland was? Dan krijgt uw kind een burgerservicenummer wanneer u uw kind inschrijft in de gemeente waar u woont in Nederland. De gegevens van uw kind komen dan in de Basisregistratie Personen te staan.

Waarom heeft mijn kind een BSN nodig? 

Wilt u iets voor uw kind regelen met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD voor uw kind. Dan heeft uw kind een burgerservicenummer nodig.

Lees meer over het burgerservicenummer (BSN)

Tijdelijk onderwijsnummer

Gaat uw kind onderwijs in Nederland volgen? En heeft uw kind geen BSN? Dan maakt DUO een tijdelijk onderwijsnummer aan. Het tijdelijke onderwijsnummer is geen burgerservicenummer. U krijgt dit onderwijsnummer van de school waar uw kind staat ingeschreven. Als uw kind later een BSN krijgt, moet u dit doorgeven aan de school.

Meer regelen voor uw kind  

Als u buiten Nederland woont, moet u misschien nog meer zaken regelen voor uw kind.

Lees wat u nog meer kunt regelen voor uw kind

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.