Nederland Wereldwijd

Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?

U krijgt een burgerservicenummer (BSN) als u wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u buiten Nederland woont, doet u dit in persoon bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket in Nederland.

In een aantal gevallen is het mogelijk om een BSN te krijgen via een andere organisatie, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Belastingdienst.

BSN via RNI-loket

Woont u buiten Nederland of komt u korter dan 4 maanden naar Nederland om te studeren of werken? Dan kunt u zich inschrijven in de BRP. Uw gegevens komen dan in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) te staan en u krijgt een BSN.

Hoe kan ik mij inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?

Komt u naar Nederland voor een periode langer dan 4 maanden? Schrijf u dan in bij de gemeente waar u gaat wonen. Uw gegevens komen in de Basisregistratie Personen te staan en u krijgt een BSN.

BSN voor AOW via Sociale Verzekeringsbank

Wilt u buiten Nederland AOW aanvragen en heeft u nog geen BSN? Dan zorgt de SVB ervoor dat u wordt ingeschreven in de BRP. U hoeft hiervoor dus niet naar Nederland te reizen. Na de inschrijving ontvangt u uw BSN.

Hoe vraag ik AOW aan buiten Nederland?

BSN voor toeslagpartner via de Belastingdienst

Wilt u een toeslag aanvragen of wijzigen, maar heeft uw toeslagpartner nog geen BSN? Dan kunt u een BSN aanvragen voor uw toeslagpartner via de Belastingdienst.

BSN voor erfbelasting via de Belastingdienst

Heeft u een BSN nodig in verband met erfbelasting? Ook dan kunt u een BSN aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt dat doen voor uzelf of voor een andere erfgenaam die in het buitenland woont.

Tijdelijk onderwijsnummer

In het onderwijs heet het BSN het onderwijsnummer. Gaat u of uw kind onderwijs in Nederland volgen? En heeft u of uw kind geen BSN? Dan maakt DUO een tijdelijk onderwijsnummer aan. 

Het tijdelijke onderwijsnummer is geen BSN. U krijgt dit onderwijsnummer van de school waar u of uw kind staat ingeschreven. Als u of uw kind later een BSN krijgt, moet u dit doorgeven aan de school.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons