NederlandWereldwijd

Wat is AOW?

AOW is een basispensioen van de Nederlandse overheid. U krijgt dit vanaf uw AOW-leeftijd. U moet dan wel verzekerd zijn geweest voor de AOW. Dat bent u meestal als u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW.

Opbouw AOW

Voor de jaren dat u in Nederland woont of werkt, bent u meestal vanzelf verzekerd. Als u niet in Nederland woont, bouwt u meestal geen AOW op. Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de AOW, bouwt u 2% AOW op. U kunt AOW opbouwen in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd.

Woont u niet in Nederland, maar werkt u wel in Nederland? Dan krijgt u misschien ook 2% AOW per gewerkt jaar.

Lees meer over AOW krijgen buiten Nederland

Hoogte AOW

Hoeveel AOW u krijgt hangt af van hoeveel AOW u heeft opgebouwd. Maar ook van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Lees meer over de hoogte van uw AOW buiten Nederland

AOW aanvragen

De SVB betaalt de AOW. Als u niet in Nederland woont, moet u zelf 6 maanden voor uw AOW-leeftijd uw AOW aanvragen. Als u wel in Nederland woont, krijgt u vlak voor uw AOW-leeftijd automatisch bericht van de SVB.

Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

AOW en pensioen zijn niet hetzelfde. AOW krijgt u van de Nederlandse overheid. Naast de AOW kunt u pensioen opbouwen. Als u in loondienst werkt, dan regelt uw werkgever dat meestal. De werkgever kan dat regelen bij een pensioenfonds of een verzekeraar.

Wat is pensioen?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons