NederlandWereldwijd

Hoeveel AOW krijg ik buiten Nederland?

De hoogte van de AOW die u buiten Nederland krijgt is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld van hoelang u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Als u niet altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan heeft u meestal niet de volledige AOW opgebouwd.

Wat heeft invloed op de hoogte van uw AOW

  • Hoeveel AOW u heeft opgebouwd
  • Het land waar u woont
  • Uw woonsituatie: woont u alleen of samen?
  • Of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft
  • Of u een bijdrage voor de zorgkosten moet betalen
  • Of u vrijwillig verzekerd bent geweest voor de AOW

Verandert er iets in uw situatie? Geef deze verandering door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AOW-bedragen

Op de website van de SVB vindt u de maximale AOW-bedragen. Deze bedragen worden ieder halfjaar aangepast en gelden als u de volledige AOW heeft opgebouwd.

Bijdrage voor de zorgkosten

In sommige landen bent u verplicht om via het CAK een zorgverzekering af te sluiten. U betaalt dan een maandelijkse bijdrage, de verdragsbijdrage, aan het CAK. Zo bent u verzekerd voor basiszorg volgens de voorwaarden die in uw woonland gelden. Het CAK vraagt de SVB deze bijdrage op uw AOW in te houden.

Bekijk in welke landen u een bijdrage voor de zorgkosten betaalt

Uw persoonlijke situatie bekijken

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd. U kunt inloggen met uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel.

Mijn SVB

Ook op de website van de SVB kunt u zien hoeveel AOW u heeft opgebouwd. Daarvoor logt u in op Mijn SVB met uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel. In Mijn SVB ziet u alleen wat u heeft opgebouwd bij de SVB. U ziet niet wat u heeft opgebouwd bij andere pensioenfondsen.

Buitenlands pensioen

Als u buiten Nederland heeft gewerkt, heeft u daar waarschijnlijk ook pensioen opgebouwd. Deze bedragen staan niet in Mijn Pensioenoverzicht en Mijn SVB.

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons