NederlandWereldwijd

AOW buiten Nederland

AOW is een basispensioen van de Nederlandse overheid. U krijgt dit vanaf uw AOW-leeftijd als u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW.