NederlandWereldwijd

Hoe vraag ik AOW aan buiten Nederland?

Als u buiten Nederland woont, moet u er zelf aan denken om op tijd uw AOW aan te vragen. U doet dit 6 maanden voor uw AOW-leeftijd. Bij wie u de aanvraag doet hangt af van het land waar u woont. Na de aanvraag ontvangt u AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), als u daar recht op heeft.

Mijn situatie

Woont u in een EU-land? Dan vraagt u AOW aan bij de organisatie die het pensioen regelt in:

  • het land waar u woont, of
  • het land waar u voor het laatst via de overheid verzekerd was voor ouderdom, ziekte en werkloosheid

Vanuit Frankrijk kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) in uw regio.

Weet u niet waar u moet zijn? Neem contact op met de SVB.

Na de aanvraag ontvangt u AOW van de SVB, als u daar recht op heeft.

Wat betekent verzekerd zijn?

'Verzekerd zijn' betekent dat u gebruik kunt maken van sociale verzekeringen en voorzieningen. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld AOW, de Anw-uitkering of kinderbijslag. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten zoals bij een auto- of zorgverzekering. Buiten Nederland bent u meestal niet verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen.

Woont u in IJsland, Noorwegen of Liechtenstein? Dit zijn landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dan zijn er 2 situaties:

  1. U bent verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van dat land. 
  2. U bent in dat land niet verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van het land waar u voor het laatst verzekerd was via de overheid voor ouderdom, ziekte en werkloosheid. 

Weet u niet waar u moet zijn? Neem contact op met de SVB.

Na de aanvraag ontvangt u AOW van de SVB, als u daar recht op heeft.

Wat betekent verzekerd zijn?

'Verzekerd zijn' betekent dat u gebruik kunt maken van sociale verzekeringen en voorzieningen. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld AOW, de Anw-uitkering of kinderbijslag. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten zoals bij een auto- of zorgverzekering. Buiten Nederland bent u meestal niet verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen.

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over sociale verzekeringen. Dat zijn verdragslanden. Woont u in een verdragsland, dan zijn er 2 situaties:

  1. U bent verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van dat land. 
  2. U bent in dat land niet verzekerd voor een basispensioen van de overheid in het land waar u woont. Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder van het land waar u voor het laatst verzekerd was via de overheid voor ouderdom, ziekte en werkloosheid. 

Vanuit Canada kunt u bijvoorbeeld terecht bij Service Canada - International Operations.

Weet u niet waar u moet zijn? Neem contact op met de SVB.

Na de aanvraag ontvangt u AOW van de SVB, als u daar recht op heeft.

Wat betekent verzekerd zijn?

'Verzekerd zijn' betekent dat u gebruik kunt maken van sociale verzekeringen en voorzieningen. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld AOW, de Anw-uitkering of kinderbijslag. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten zoals bij een auto- of zorgverzekering. Buiten Nederland bent u meestal niet verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen.

Woont u niet in een EU/EER-land of een verdragsland? Neem dan 6 maanden voor uw AOW-leeftijd contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Krijgt u al een uitkering van de SVB? Bijvoorbeeld een Anw-uitkering of een remigratie-uitkering? Dan hoeft u niets te doen. De SVB neemt contact met u op.

Mijn AOW-leeftijd

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Bekijk wat uw AOW-leeftijd is.

Contact?

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Stel uw vragen via het contactformulier.