NederlandWereldwijd

Met pensioen buiten Nederland

Woont u buiten Nederland en gaat u (binnenkort) met pensioen? Of bent u al met pensioen en gaat u verhuizen naar het buitenland? Lees waarmee u rekening moet houden en wat u moet regelen in uw situatie.

Ik krijg nog geen pensioen uit Nederland

Pensioen is inkomen dat u ontvangt als u stopt met werken of als u een bepaalde leeftijd bereikt. Ook als u buiten Nederland woont, kunt u pensioen uit Nederland krijgen. Er zijn verschillende soorten pensioen. Een van de soorten pensioen is AOW. Dit is een basispensioen van de Nederlandse overheid.

Wat is pensioen?

Wat is AOW?

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd in Nederland? En wat uw verwachte pensioenbedrag is dat u krijgt vanuit Nederland? U kunt uw opgebouwde en verwachte pensioen online bekijken. In sommige landen kunt u uw AOW volledig blijven ontvangen, in andere landen maar gedeeltelijk.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Hoeveel AOW krijg ik buiten Nederland?

Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bereken uw verwachte AOW-leeftijd.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Alles over AOW buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, moet u er zelf aan denken om op tijd uw AOW aan te vragen. U doet dit 6 maanden voor uw AOW-leeftijd. Bij wie u AOW aanvraagt, hangt af van het land waar u woont.

Hoe vraag ik AOW aan buiten Nederland?

Alles over AOW buiten Nederland

Als u in Nederland in loondienst bent geweest, heeft u meestal pensioen via uw werkgever opgebouwd. Uw werkgeverspensioen is een aanvulling op het basispensioen AOW. Zoek contact met de pensioenuitvoerder(s) om uw werkgeverspensioen aan te vragen.

Hoe vraag ik werkgeverspensioen aan?

Voor het contact met de Nederlandse overheid of het inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl heeft u DigiD of een Europees erkend inlogmiddel nodig. Heeft u deze niet? Lees dan hoe u DigiD of een Europees erkend inlogmiddel kunt aanvragen. Ontvangt u (binnenkort) AOW? Dan kunt u DigiD aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank.

DigiD aanvragen

DigiD aanvragen als u (binnenkort) AOW krijgt

Europees erkend inlogmiddel aanvragen

Ik krijg al pensioen uit Nederland

Als u in het buitenland pensioen uit Nederland krijgt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw zorgverzekering. Misschien bent u verplicht om via het CAK een zorgverzekering af te sluiten. Dat hangt af van waar u woont.

Check wat u moet doen met uw zorgverzekering als u in het buitenland pensioen krijgt uit Nederland

Woont u buiten Nederland en ontvangt u pensioen uit Nederland? Dan moet u hierover meestal in Nederland belasting betalen. Voor uw belastingaangifte heeft u uw jaaropgave nodig. In welk(e) land(en) u belasting moet betalen, hangt af van uw situatie.

Mogelijk betaalt u zowel in uw woonland als in Nederland belasting over uw pensioen. Om te voorkomen dat u in 2 landen belasting moet betalen, heeft Nederland met een aantal landen een belastingverdrag gesloten. Als u in 1 van die landen woont, kunt u misschien vrijstelling krijgen van het betalen van belasting in Nederland.

U vraagt deze vrijstelling aan via het formulier Aanvraag Vrijstelling van loonheffing van de Belastingdienst. Hiervoor heeft een burgerservicenummer (BSN) nodig.

Als u pensioen krijgt buiten Nederland, dan kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of uw pensioenuitvoerder u vragen om een bewijs dat u nog leeft. Dat heet een levensbewijs.