Nederland Wereldwijd

Levensbewijs voor AOW

Als u AOW krijgt buiten Nederland, dan kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u vragen om een bewijs dat u nog leeft. Dat heet een levensbewijs. 

Andere namen voor een levensbewijs zijn:

  • Bewijs van in leven zijn
  • Verklaring in leven zijn
  • Attestatie de vita

Formulier levensbewijs

U ontvangt een formulier levensbewijs van de SVB per post of digitaal via de Berichtenbox. Dit formulier moet u:

  1. invullen
  2. officieel laten ondertekenen
  3. terugsturen naar de SVB 

U ontvangt niet elk jaar een formulier levensbewijs. Heeft u geen formulier levensbewijs gekregen? Dan hoeft u niets te doen.

Formulier laten ondertekenen

Na het invullen laat u het formulier officieel ondertekenen. Op het formulier dat u heeft ontvangen van de SVB ziet u bij wie u terecht kunt voor het ondertekenen van uw formulier. U moet daarvoor persoonlijk langsgaan.

U kunt in ieder geval terecht bij:

Staan er ook andere mogelijkheden op uw formulier, zoals een notaris? Dan kunt u daar ook terecht. Maar houd er dan rekening mee dat u uw formulier moet laten vertalen en legaliseren. Dit kost geld.

Formulier opsturen naar de SVB

Is uw ingevulde formulier officieel ondertekend? Dan stuurt u het formulier, en eventuele bewijsstukken, terug naar de SVB. Dat kan op 2 manieren:

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.