NederlandWereldwijd

Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita). Kies uw land.

Voor sommige instanties moet u kunnen aantonen dat u in leven bent. Hiervoor heeft u een verklaring van in leven zijn nodig. De ambassade of het consulaat-generaal kan deze voor u opstellen.