Nederland Wereldwijd

Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) in Spanje

Heeft u een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) ontvangen? U kunt dit bij verschillende instanties in Spanje laten afstempelen. Ook kunt u deze verklaring aanvragen bij de ambassade in Madrid.

Wanneer heeft u een verklaring van in leven zijn nodig?

Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn vragen. Dit formulier dient u te laten stempelen door een bevoegde autoriteit.

Stempelen van een verklaring van in leven zijn

Als u een verklaring van in leven zijn ontvangt van een Nederlandse uitkeringsinstantie kunt u deze laten ondertekenen bij de volgende instanties:

  • de gemeente waar u in Spanje staat ingeschreven (el registro civil)
  • de afdeling Sociale Zaken van de ambassade in Madrid: stuur een e-mail om een afspraak te maken
  • een notaris

U moet altijd persoonlijk aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) laten zien.

Aanvragen van een verklaring van in leven zijn

Om een verklaring van in leven zijn aan te vragen moet u in persoon langskomen bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat.

Stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft een geldig identiteitsbewijs
  • uw nationaliteit of nationaliteiten kan of kunnen worden vastgesteld
  • uw adres en woonplaats kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont
  • uw burgerlijke staat kan worden vastgesteld: bijvoorbeeld door een huwelijksakte

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.