NederlandWereldwijd

Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) in China

Woont u in China? En heeft u een verklaring van in leven zijn nodig? De Nederlandse ambassade in Peking of de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou kan deze voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van in leven zijn nodig?

Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) vragen.

Wat heeft u nodig?

Om een verklaring van in leven zijn aan te vragen moet u in persoon langskomen bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • u heeft een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart
 • uw nationaliteit of nationaliteiten kan of kunnen worden vastgesteld
 • uw adres en woonplaats kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont
 • uw burgerlijke staat kan worden vastgesteld: bijvoorbeeld door een huwelijksakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Stempelen van een verklaring van in leven zijn

Informatie: Ontvangt u een verzoek van de SVB om te bewijzen dat u nog leeft? U kunt via een app een levensbewijs verzenden. Lees hoe u dat doet op de pagina Levensbewijs voor AOW.

Sommige uitkeringsinstanties hebben eigen voorbedrukte verklaringen van in leven zijn opgesteld. De ambassade of het consulaat kan deze documenten ondertekenen en stempelen. Het ondertekenen en stempelen is gratis, behalve als u dit lokaal gratis kunt laten doen.

U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u komt zelf naar de ambassade of het consulaat
 • u laat een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart zien
 • u toont uw woonadres aan: bijvoorbeeld met officiĆ«le documenten van de autoriteiten
 • u tekent de documenten op de ambassade of het consulaat in het bijzijn van een medewerker van de ambassade of het consulaat

Verklaring bij gemeentehuis of notaris ook mogelijk

Als u niet naar de ambassade of het consulaat kunt komen, dan kunt u in sommige landen terecht bij het gemeentehuis of een notaris in de buitenlandse gemeente waar u woont.

Verklaring van in leven zijn in dit land of gebied

Voor deze verklaring dient u in persoon bij de ambassade of het consulaat te verschijnen. U dient de volgende documenten te overleggen:

 • geldig Nederlands paspoort of geldige Nederlandse identiteitskaart (NIK)
 • stukken waaruit het adres kan worden opgemaakt
 • stukken waaruit de burgerlijke staat kan worden opgemaakt

Stempelen van een attestatie de vita

De ambassade of het consulaat kan benodigde documenten ondertekenen en stempelen onder deze voorwaarden:

 • u moet de Nederlandse nationaliteit bezitten
 • alle personen die op de documenten vermeld staan verschijnen op de ambassade
 • alle personen die op de documenten vermeld staan, kunnen een identiteitsbewijs overleggen
 • van alle personen die op de documenten vermeld staan, moet het woonadres kunnen worden vastgesteld
 • alle personen die op de documenten vermeld staan, moeten de documenten op de ambassade ondertekenen in het bijzijn van een medewerker van de ambassade

U kunt zich ook wenden tot een notaris voor het stempelen van de documenten.

Betaling

Om het te betalen bedrag te bepalen, kijkt u op het overzicht van de consulaire tarieven.

Maak een afspraak

Bij de ambassade in Peking en het consulaat-generaal in Guangzhou en Shanghai kunt u online een afspraak maken.