NederlandWereldwijd

Mijn kind is ontvoerd vanuit Nederland naar het buitenland, wat nu?

Is uw kind naar het buitenland ontvoerd? Hieronder vindt u de stappen die u in geval van internationale kinderontvoering kunt doorlopen.

Is uw kind jonger dan 16 jaar? En heeft u (gezamenlijk) ouderlijk gezag? Dan spreken we van internationale kinderontvoering als:

  • uw kind zonder uw toestemming is meegenomen naar het buitenland, of
  • uw kind wordt achtergehouden in het buitenland. Bijvoorbeeld als u wel toestemming heeft gegeven voor een vakantie of familiebezoek in een ander land, maar niet om daar langer te blijven.

Stap 1: Contact opnemen met de Ca

Neem zo snel mogelijk contact op met de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Elk land dat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) heeft een Ca.

Bekijk de contactgegevens van de Nederlandse Centrale autoriteit

Teruggeleidingsverzoek

De Ca kan u helpen bij de terugkeer van uw kind naar Nederland. Dit heet een verzoek tot teruggeleiding. Is uw kind ontvoerd naar een land dat niet is aangesloten bij het HKOV? Dan vraagt de Ca het ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp.

Stap 2: Melding of aangifte doen bij de politie

Internationale kinderontvoering (of onttrekking aan het ouderlijk gezag) is strafbaar. U kunt hiervan melding doen bij de politie of aangifte doen.

Het Centrum IKO geeft advies en ondersteuning

Heeft u advies of ondersteuning nodig? Neem contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) voor onder andere:

  • voorlichting over internationale kinderontvoering en het voorkomen daarvan
  • hulp bij het invullen van het aanvraagformulier voor een teruggeleidingsverzoek bij de Ca
  • contactgegevens van gespecialiseerde advocaten in Nederland en in het buitenland

Ga naar de website van het Centrum IKO