Nederland Wereldwijd

Gedwongen te trouwen of achtergelaten in het buitenland

Wordt u gedwongen om te trouwen in het buitenland? Of bent u achtergelaten in het buitenland? Wat u kunt doen hangt af van waar u bent.

Ik ben in Nederland

Bent u bang tijdens een aankomende vakantie of familiebezoek in het buitenland te moeten trouwen of verloven tegen uw wil? Of bent u bang in het buitenland te worden achtergelaten? Schakel dan hulp in en probeer in Nederland te blijven. Bel bij direct gevaar het alarmnummer 112.

Lukt het niet om in Nederland te blijven? Probeer dan de volgende stappen te nemen om naar Nederland terug te kunnen keren:

  • Verzamel uw persoonlijke gegevens voor vertrek (denk aan: recente pasfoto, kopie paspoort, adresgegevens, BSN).
  • Schrijf uw verhaal op. U kunt deze gegevens voor uw vertrek mailen naar iemand die u vertrouwt.
  • Schakel eventueel iemand in die u vertrouwt (bijvoorbeeld uw huisarts, een leraar of vriend) of vraag advies bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) en/of Veilig Thuis.
  • Download de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de douane. Hierin staan de contactgegevens van alle Nederlandse ambassades. De contactgegevens zijn ook offline beschikbaar.

Ik ben in het buitenland

Bent u in het buitenland achtergelaten? Of wordt u gedwongen met iemand te trouwen? Probeer rustig te blijven en laat niet merken aan je directe omgeving dat je hulp zoekt. Dit kan u mogelijk in gevaar brengen.

Probeer de volgende stappen te nemen:

  • Neem eerst telefonisch of per e-mail contact op met de Nederlandse ambassade via het nummer +31 247 247 247. Doe dat op een moment dat u veilig bent en kunt praten zonder dat iemand meeluistert.
  • U kunt ook om hulp vragen via WhatsApp. Voeg het mobiele nummer van het ministerie van Buitenlandse Zaken (+316 8238 7796) toe aan de contactlijst van uw smartphone en stuur ons een bericht. We proberen uw vraag binnen 30 minuten te beantwoorden. Let op: u kunt ons niet bellen of sms’en op dit nummer.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt in samenwerking met het LKHA Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating die terug willen keren naar Nederland. De ambassade kan slachtoffers bijstaan door bijvoorbeeld te helpen zoeken naar tijdelijk veilig onderdak of bij het uitgeven van reisdocumenten.

Hulp voor iemand anders

Kent u iemand die wordt gedwongen te trouwen of achtergelaten is in het buitenland? Neem dan contact op met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) via 070 345 4319 of LKHA@veiligthuishaaglanden.nl. Ook voor (anoniem) advies kunt u contact opnemen met het LKHA.

Wat is huwelijksdwang?

Niet iedereen is vrij om zijn of haar partner te kiezen. Ouders of familie zoeken een kandidaat en dwingen je die persoon te trouwen. Soms alleen met woorden, soms ook met dreigementen, chantage en geweld. Dit heet huwelijksdwang.

Wat is achterlating?

Stel, je gaat voor een vakantie of familiebezoek naar het buitenland en je mag ineens niet meer terug naar Nederland. Of je wordt in Nederland op het vliegtuig gezet en je moet alle contacten in Nederland verbreken. Ouders, familie of je echtgenoot vinden het beter dat je in het buitenland blijft, onder toezicht van de familie of op een strenge kostschool. Je wordt zwaar onder druk gezet om mee te werken. Paspoort, verblijfsvergunning, telefoon en bankpas worden afgenomen. Dit heet achterlating.