NederlandWereldwijd

Legaliseren van uw handtekening

Bent u in het buitenland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in een aantal gevallen uw handtekening legaliseren. U zet uw handtekening op uw document in het bijzijn van een consulair medewerker.

Soms heeft u een legalisatie van uw handtekening nodig. Bijvoorbeeld op een volmacht om een erfenis af te handelen. Of om de verkoop van een huis te regelen.

Handtekeninglegalisatie op een notariële akte niet mogelijk

Nederlandse ambassades en consulaten-generaal zijn niet bevoegd om als notaris op te treden. Twijfelt u of een document een notariële akte is?

Stuur in dat geval een scan van uw document naar de ambassade of het consulaat-generaal. De ambassade of het consulaat-generaal checkt dan of zij uw handtekening op het document kan legaliseren.

Neem contact op met de ambassade of het consulaat-generaal

Hoe werkt handtekeninglegalisatie?

Uw document is in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld. Is uw document niet in een van deze talen? Schakel dan een beëdigd vertaler in om dit te regelen. Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling door lokale autoriteiten legaliseren.

De handtekening zet u tijdens uw afspraak op uw document. De legalisatie van een handtekening kunt u niet per post regelen. De legalisatie bevestigt dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud of de rechtsgeldigheid van het document.

Soms controleert de ambassade of het consulaat-generaal eerst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland of een handtekening op een document gelegaliseerd kan worden. In dat geval duurt het langer voordat u uw document terug krijgt.

Voorbereiding en een afspraak maken

Vraag eerst of de instantie waarvoor u het document nodig heeft (bijvoorbeeld uw bank, een notaris of een gemeente) akkoord gaat met een handtekening die een ambassade of consulaat-generaal heeft gelegaliseerd.

Kies uw land of gebied en lees hoe u een afspraak maakt met een ambassade of consulaat-generaal in uw land. Of in een land bij u in de regio.

Let op: Houd er rekening mee dat het legaliseren van uw handtekening soms een aantal dagen kan duren.

Hoeveel moet u betalen?

De kosten van een legalisatie van uw handtekening vindt u bij de consulaire tarieven.

Wat neemt u mee?

U gaat zelf naar de ambassade of consulaat-generaal en u neemt mee:

  • Het document waar u uw handtekening op wilt zetten.
  • Een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart.

Ook nuttig