NederlandWereldwijd

Nederlandse aktes burgerlijke stand aanvragen buiten Nederland

Heeft u buiten Nederland een Nederlandse akte van de burgerlijke stand nodig? Voor een geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap of overlijden? Dan kunt u bij de Nederlandse gemeente waar de akte is opgemaakt, een afschrift of uittreksel aanvragen.

Let op: Om uw afschrift of uittreksel buiten Nederland te gebruiken, is vaak legalisatie nodig.