NederlandWereldwijd

Scheiden in het buitenland

Wilt u buiten Nederland scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigen? Dan hangt het van uw situatie af via welk recht de echtscheidingsprocedure verloopt. Laat u hierover informeren door een advocaat. U bent verplicht de scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap te melden bij uw woongemeente.

Legaliseren documenten

Bij een scheidingsprocedure in het buitenland heeft u mogelijk Nederlandse aktes en documenten nodig. Het kan zijn dat u deze geschikt moet maken voor gebruik in het land waar u wilt scheiden.

U heeft dan meestal eerst een Nederlandse legalisatie nodig. Uw document krijgt dan een bepaalde stempel of sticker.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Scheiding of beëindiging partnerschap registreren

Woont u in Nederland en bent u in het buitenland gescheiden? Dan bent u verplicht om de buitenlandse documenten van uw scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse documenten eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de documenten vandaan komen. Bekijk of en hoe u uw documenten moet legaliseren.

Buitenlandse echtscheidingsdocumenten omzetten

Als u in het buitenland bent gescheiden, dan bent u verplicht om u uw buitenlandse echtscheidingsdocumenten om te laten zetten. Hierbij wordt uw scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap bijgeschreven (vermeld) op uw huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte. Dit is belangrijk voor als u later iets moet regelen met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld als u:

  • opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat
  • kinderen krijgt
  • met pensioen gaat
  • een uitkering aanvraagt
  • komt te overlijden

In die situaties heeft u een afschrift nodig van de scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Door het omzetten van de buitenlandse echtscheidingsdocumenten hoeft u het afschrift niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente die de scheiding heeft bijgeschreven.

Welke organisatie uw echtscheidingsdocumenten bijschrijft, hangt af van waar u trouwde of het geregistreerd partnerschap aanging.

Ik trouwde in Nederland

Vond uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland plaats? De huwelijksgemeente schrijft uw echtscheiding of beëindiging partnerschap bij op uw huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte. Kijk op de website van die gemeente hoe u uw aanvraag doet.

Ik trouwde in het buitenland

Vond uw huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten Nederland plaats? Dan laat u de echtscheidingsdocumenten bijschrijven op uw huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Let op: U kunt uw echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap alleen laten vermelden op een buitenlandse huwelijksakte die al is omgezet naar een Nederlandse huwelijksakte.

Lees hoe u uw buitenlandse echtscheidingsdocumenten laat bijschrijven op uw Nederlandse akte.