Sluitingsdagen 2021 Nederlandse ambassade in Zwitserland

De Nederlandse ambassade in Bern is op de volgende (feest)dagen gesloten:

Sluitingsdagen 2021
Dag Datum  Gelegenheid
Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Maandag 5 april Tweede Paasdag
Dinsdag 27 april Koningsdag
Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag

Vrijdag 14 mei Brugdag
Maandag 24 mei Pinkstermaandag
Donderdag 09 sep team event