Kansen voor ondernemers in Zweden

De Nederlandse ambassade in Stockholm houdt de ontwikkelingen op de Zweedse markt in de gaten en verstrekt algemene en sectorspecifieke informatie aan Nederlandse bedrijven die willen exporten naar of investeren in Zweden. Ook voor vragen over de lokale wet- en regelgeving kunnen ondernemers hier terecht. De ambassade kan geen volledige marktonderzoeken uitvoeren, maar kan ondernemers wel ondersteunen bij hun zoektocht naar informatie en nieuwe business leads.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

De kansen voor ondernemers in Zweden liggen vooral in de volgende gebieden:

  • stedelijke ontwikkeling
  • infrastructuur
  • duurzame mobiliteit
  • gezondheidszorg
  • energie
  • circulaire economie
  • smart cities

Ook voor startups zijn in de regio volop kansen. Zie verder onderstaande links naar artikelen en fact sheets voor meer informatie.

Kansen in het Nordic Baltic Netwerk
Sinds december 2013 werken de Nederlandse ambassades in Denemarken, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Zweden samen binnen het Nordic Baltic Netwerk (NBN). Door de krachten te bundelen kunnen wij het bedrijfsleven in Nederland nog beter ondersteunen en koppelen aan de juiste lokale counterparts. Waar mogelijk zetten we in op regionale projecten. En hoewel de afzonderlijke landen vrij klein zijn, kunnen wij op deze manier kansen in de regio als geheel meer zichtbaar maken. Dit doen we samen met het Regional Business Development team. Het team brengt business cases en projecten in de regio in kaart, gaat op zoek naar geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen en werkt vervolgens een plan uit om gezamenlijk de kansen te verzilveren.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Informatie en uitwisseling van ervaringen via LinkedIn
Op de LinkedIn groep "Nordic Baltic Network - Your Dutch connection in the Nordics" plaatsen wij berichten over zakelijke kansen in Denemarken, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Zweden. Ook vindt u hier informatie over algemene economische ontwikkelingen en andere informatie over onze regio die van belang kan zijn voor Nederlandse ondernemers. Daarnaast hopen wij dat deze groep kan dienen als een ​​forum voor uitwisseling van kennis en ervaringen onder de groepsleden.

Meer weten?
U bereikt de handelsmedewerkers op de Nederlandse ambassade in Stockholm het makkelijkste via sto-ea@minbuza.nl

Contact:
Eva Blom, +46 8 556 933 17
Sigrid Westman, +46 8 556 933 15