Cultuurverschillen bij zakendoen in Zweden

Doet u zaken met Zweden? Dan krijgt u te maken met een andere cultuur. Als u de verschillen kent, vergroot u de kans op succes.

Advies

Om succesvol zaken te doen met buitenlandse partners is het handig de lokale omgangsvormen goed te kennen. De medewerkers van het ambassadenetwerk geven u advies en tips. Zij kennen de cultuur van het zakendoen en kunnen omgaan met taal- en cultuurbarrières.

Misverstanden

Zelfs als het gaat om onze buurlanden kan het gebeuren dat u elkaar niet goed begrijpt. Misverstanden zijn te voorkomen wanneer u de achtergrond en cultuur van uw buitenlandse partner beter kent.

Omgangsvormen

Hoe benadert u uw handelspartner? Zijn de omgangsvormen in het land hiërarchisch of gelijkwaardig? Houdt men van formele beleefdheid of een vriendschappelijke benadering? Zakendoen gaat makkelijker als u de juiste omgangsvormen kent.

Do’s and don’ts

In het landenoverzicht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u per land actuele informatie over de geldende zakelijke gewoonten en etiquette.

App NL exporteert

U kunt ook de app NL exporteert  downloaden. Via een interactieve wereldkaart vindt u per land informatie. Die kunt u gebruiken bij uw oriëntatie op de lokale markt.

Cultuurverschillen bij zakendoen in dit land of gebied

Zweden is één van de landen waar bedrijven het meest investeren in Research & Development en het meest besteden aan innovatie in hun bedrijfsvoering. Zweden staan open voor nieuwe technologiën en zijn van oudsher koplopers in het gebruik van telecom-toepassingen. Het land scoort dan ook hoog op het gebruik van ICT in het dagelijkse leven. Daarnaast heeft Zweden het hoogste percentage werknemers met gespecialiseerde ICT-vaardigheden. De Zweedse consument staat bekend als trendgevoelig, en Zweden is een populaire testmarkt.

De Zweedse bedrijfscultuur

De algemene organisatiestructuur binnen Zweedse bedrijven is horizontaal, hiërarchie en status is minder belangrijk. Karaktereigenschappen als bescheidenheid, stijl en discretie worden sterk gewaardeerd. Het delegeren van zowel verantwoordelijkheden als bevoegdheden is een vanzelfsprekendheid. Dat resulteert in een grote mate van zelfstandigheid, terwijl medewerkers in een leidinggevende positie zelden autoritair over komen. Het gebruik van titels komt weinig voor en men spreekt elkaar aan met de voornaam. Zweden zijn op hun werkplek over het algemeen informeel maar verzorgd gekleed.

Besluitsvormingsprocessen vergen tijd, impulsieve beslissingen worden niet als serieus beschouwd. Alvorens er een beslissing wordt genomen dienen eerst alle feiten en mogelijke alternatieven grondig onderzocht te worden. Bovendien hecht men hoge waarde aan eenstemmigheid en harmonie, conflicten worden het liefst ontweken.

Een potentiële nieuwe handelspartner zal over het algemeen interesse tonen voor uw producten of diensten, wat echter niet altijd inhoudt dat er ook daadwerkelijk een overeenkomst gesloten zal worden op korte termijn. Maar als er eenmaal een bedrijfsrelatie is opgebouwd zijn de Zweden trouwe klanten en betrouwbare zakenpartners. Ze komen hun afspraken na, hetgeen uiteraard ook van de tegenpartij wordt verwacht.

Verkoopargumenten

Bij de aankoop van nieuwe producten of diensten staan de eigenschappen betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid voorop. Bedrijven met producten van Zweedse makelij kunnen als verkoopargument aanvoeren dat het ‘echte Zweedse’ producten zijn. Voor de Zweedse consument is dit een waarborg dat het product onderhevig is geweest aan strenge kwaliteitscontroles en dus betrouwbaar. Daarom worden prospects en klanten sneller overtuigd door gebruik van meetbare resultaten en cijfers. Rapporten, kwalificaties en certificaten die in Zweden erkend worden (zoals bijvoorbeeld ISO kwalificaties en TÜV certificaten) kunnen daarbij behulpzame middelen zijn.

Taal

De meeste Zweden spreken uitstekend Engels, wat niet weg neemt dat enkele Zweedse woorden kunnen helpen het ijs te breken. Bij het schrijven van brieven en e-mails raden wij u aan om de geadresseerde bij de voornaam te noemen.

Meer tips

In bijgevoegde brochure en artikelen kunt u nog meer lezen over de zakencultuur in Zweden.