Werken in Zweden

Gaat u in Zweden werken? U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig.

Voor bemiddeling bij het vinden van werk in Zweden verwijzen wij naar het Zweedse arbeidsbureau, Arbetsförmedlingen. U kunt ook direct contact opnemen met een lokale EURES-adviseur in Zweden.

Uiteraard is het mogelijk om via tal van online portals naar vacatures te zoeken. Focus op banen waar kennis van de Zweedse taal geen vereiste is vindt u bijvoorbeeld via The Local Sweden.

U vindt verdere nuttige en praktische informatie op Sweden.se en WorkinginSweden.se.

Meer informatie over werken en werk zoeken in de EU is beschikbaar via het Europees portaal voor beroepsmobiliteit

Gedetacheerde of uitgezonden werknemers

Een werkgever kan werknemers naar een ander EU-land sturen om een tijdelijke opdracht uit te voeren. Gedetacheerde werknemers vallen onder de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Meer informatie hierover is beschikbaar op Uw Europa.

Voor meer informatie over de regels die in Zweden gelden bij het uitzenden van werknemers voor tijdelijke opdrachten kunt u terecht bij de The Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket). Denk er aan dat de werkgever verplicht is om te melden dat zij een werknemer tijdelijk naar Zweden sturen, behalve wanneer de werkzaamheden korter dan zes dagen in beslag nemen.

Elektronische personeelsdossiers – ID06
Sinds 1 januari 2016 zijn op de meeste bouwplaatsen in Zweden elektronische personeelsdossiers verplicht. Alle bedrijven en personen die bouwwerkzaamheden uitvoeren moeten worden ingeschreven in een personeelsregister. Het doel van deze regeling is om zwartwerk tegen te gaan en gezonde concurrentie in de bouwsector te bevorderen. De Zweedse belastingdienst kan onaangekondigde bedrijfsbezoeken afleggen om te controleren of de regeling wordt nageleefd. Het ID06 systeem voldoet aan de eisen van de lokale wetgeving in Zweden en biedt opdrachtgevers branche-specifieke apparatuur voor elektronische personeelsdossiers.

Ook Nederlandse bedrijven die personeel uitzenden naar Zweden voor tijdelijke opdrachten moeten zich aansluiten bij ID06, via een geaccrediteerde ID06 partner zoals bijvoorbeeld Nexus.

Helaas worden Nederlandse eID’s nog niet erkend door ID06 en daardoor is registratie online niet mogelijk voor bedrijven in Nederland. De oplossing is om de registratie in Nederland voor te bereiden via de paspoortscanningpartner Sistec. Zij hebben een scanningskantoor in Amsterdam, via de website kan men een afspraak inplannen.

Nadere vragen kunnen gemaild worden naar abroad@sistec.se. Zie ook de uitgebreide stap-voor-stap instructies op de Nexus website.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Op uwv.nl leest u wat de gevolgen zijn wanneer u in het buitenland werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raakt.