Legaliseren van een handtekening in Zuid-Korea

Een handtekeninglegalisatie kunt u in sommige gevallen in persoon bij de ambassade in Seoel laten maken.De ambassade kan een handtekening legaliseren waarmee wordt bevestigd dat de handtekening van de ondertekenaar op een document echt is. Een voorbeeld hiervan is handtekening legalisatie op een volmacht. Door middel van een volmacht verleent een volmachtgever/geefster aan een andere persoon, de gevolmachtigde, de bevoegdheid om in zijn of haar naam rechtshandelingen te verrichten. Dit betreft voornamelijk volmachten in verband met de afhandeling van een nalatenschap of aan-of verkoop van (on) roerende goederen in Nederland. Een ander voorbeeld is handtekening legalisatie op een toestemmingsverklaring voor een paspoortaanvraag voor een minderjarige.

De ambassade kan uitsluitend de handtekening van personen met de Nederlandse nationaliteit legaliseren. Handtekening legalisatie is niet toegestaan als het een testament betreft. De ambassade kan evenmin een handtekening legaliseren op een notariële volmacht of een onderhandse volmacht tot het verstrekken van een hypotheek.

Wat heeft u nodig?

  • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten in Zuid-Korea woont, bijvoorbeeld een alien registration card.
  • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
    • een Nederlands paspoort
    • een Nederlandse id-kaart
    • een Verklaring van Nederlanderschap

Op welke documenten kan een handtekeninglegalisatie geplaatst worden?

In het geval dat u uw handtekening wilt laten legaliseren op een door u aangeleverd document, zullen wij eerst moeten verifiëren of er een handtekeninglegalisatie gezet kan worden. Stuurt u  alstublieft  een scan van dit document naar seo-ca@minbuza.nl. Als u handtekening gelegaliseerd kan worden, nemen we met u contact op om een afspraak te maken.

Wat kost een legalisatie van een handtekening?

Klik hier voor een lijst van alle consulaire tarieven.