Communicatie en Publieksdiplomatie

Het communicatie team onderhoudt contacten met zowel de Koreaanse als de Nederlandse pers en is verantwoordelijk voor publieksdiplomatie ter bevordering van het Nederlandse imago, dat geldt ook op gebieden als gender, rechten van LGBT en andere maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn voor Nederland en waar Nederland graag in het buitenland extra aandacht voor vraagt.

Tel: +82-2-311-8600

E-mail: seo@minbuza.nl

Medewerker Functie
Mw. Sophie Park Senior medewerker communicatie