Bezoek Witte Huis

Op dit moment is het voor ons niet mogelijk aanvragen voor een bezoek van burgers aan het Witte Huis in behandeling te nemen. Hoewel de website van het Witte Huis geïnteresseerde buitenlanders oproept contact op te nemen met hun ambassade, eist de Amerikaanse overheid ook dat buitenlanders persoonlijk begeleid worden tijdens rondleidingen door hun ambassadeur of diens plaatsvervanger, in groepjes van maximaal vijf bezoekers.

Omdat dat helaas te veel tijd kost en te veel werk met zich meebrengt, kunnen Nederlandse bezoekers geen rondleiding krijgen in het Witte Huis. Een virtuele tour van het Witte Huis vindt u hier.

Als alternatief adviseren we u om een bezoek te brengen aan het “White House Visitor Center” in Washington D.C. 
Het is dagelijks geopend van 7.30 tot 4 uur voor het publiek.

U kunt ook overwegen om de volgende gratis tours aan belangrijke Amerikaanse instituten in Washington D.C. te boeken: het PentagonCapitol BuildingLibrary of Congress, en de National Archives.

We wensen u een prettig verblijf toe in Washington D.C.