Stagiair(e)s, defensieafdeling, Washington

De Nederlandse ambassade in Washington heeft zowel in het voorjaar als in het najaar een tweetal stageplaatsen beschikbaar bij de Defensieafdeling voor studenten die een relevante studie volgen en in een vergevorderd stadium van hun studie zijn (masters-fase). Uitgangspunt is een stage van circa zes maanden in de eerste of tweede helft van het jaar. Hieronder volgt nadere informatie over deze stagemogelijkheden.

De Nederlandse ambassade in Washington, D.C. is de primaire bilaterale diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland in de Verenigde Staten. In totaal werken er zo’n 100 mensen, zowel uitgezonden als lokale medewerkers. Een groot aantal vak ministeries is op de Nederlandse ambassade vertegenwoordigd.

De activiteiten van de Defensieafdeling zijn vooral gericht op het verkrijgen en vergroten van strategisch inzicht in het Amerikaanse veiligheids- en defensiebeleid en het uitoefenen van invloed daarop. Andersom informeert de Defensieafdeling vertegenwoordigers van de Amerikaanse Administratie (vooral binnen het Pentagon) en krijgsmachtdelen over de achtergronden, beweegredenen en consequenties van het Nederlandse (en soms Europese) veiligheids- en defensiebeleid.

De Defensieafdeling bestaat uit 15 functionarissen; de Defensieattaché, drie krijgsmachtdeelattachés, de Defensiematerieelattaché, twee Liaisonofficieren namens de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en daarnaast administratief-ondersteunend personeel. De beleidstaken zijn globaal verdeeld op thema en regio, waarbij actief wordt samengewerkt met andere departementen binnen de ambassade.

Daarnaast kennen de attachés een meer operationele en specifiek militaire verantwoordelijkheid voor de Nederlandse Defensieorganisatie en de krijgsmachtdelen.

Stage lopen op de ambassade

Stagiair(e)s bij de ambassade ervaren hun stage doorgaans als intensief en leerzaam. Er wordt hard gewerkt; tegelijk is de werksfeer goed, open en informeel. Het werk van de stagiair wordt zeer gewaardeerd en er is uitdrukkelijk ruimte voor eigen initiatief.

Bij een stage op de Defensieafdeling richt de stagiair zich voornamelijk op een onderzoeksproject. Er is een grote mate van zelfstandigheid vereist en er wordt de ruimte geboden om zijn/haar werkzaamheden voor een groot deel naar eigen inzicht  in te vullen. Bij de keuze van een onderzoeksonderwerp zal zowel worden gekeken naar de interesses en ideeën van de stagiair alsmede naar de belangen van Defensie. Innovatie, veiligheid (safety), cyber en space zijn enkele thema’s die momenteel zowel in de VS als in Nederland aan belang hebben gewonnen.

De stagiair(e) krijgt de mogelijkheid om bijeenkomsten van verschillende organisaties en instanties bij te wonen, zoals het Congres en denktanks. Het doel van de stage is dan ook, naast het uitvoeren van het onderzoeksproject, het opbouwen van een netwerk in Washington D.C. en het ontdekken van de defensie wereld.

Over het algemeen verrichten de stagiairs de volgende werkzaamheden:

 • bijwonen en verslagleggen van Congres-hoorzittingen en bijeenkomsten van denktanks;
 • soms bijwonen en verslagleggen van bijeenkomsten op het State Department, het Pentagon en van de EU;
 • specifieke werkopdrachten/onderzoek op bepaalde onderwerpen die voor de Defensieafdeling van belang zijn;
 • helpen bij (de voorbereiding) van ambtelijke en ministeriële bezoeken uit Nederland.

Profiel van de stagiair(e)s

Om in aanmerking te komen voor een stage bij de Defensie afdeling van de ambassade in Washington dient de geïnteresseerde:

 • in een vergevorderd stadium van zijn/haar academische studie te zijn (master fase);
 • een relevante studie te volgen (bijvoorbeeld: Internationale Betrekkingen, Internationaal Recht, Amerikanistiek, Geschiedenis, Politicologie of Technische studie);
 • niet eerder bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen te hebben;
 • de Nederlandse en de Engelse taal zeer goed te beheersen. Met name een goede schrijfvaardigheid in het Nederlands is van groot belang;
 • een teamspeler te zijn, intellectueel nieuwsgierig en zich gemakkelijk te bewegen in een brede variëteit van organisaties (Congres, denktanks etc.);
 • de Nederlandse nationaliteit te hebben;
 • 21 jaar of ouder te zijn bij aanvang van de stage. 

De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van hun opleiding te passen. Indien u in de beoogde stageperiode niet meer studeert, komt u niet voor deze stage in aanmerking.

Praktische informatie

Er kan stage worden gelopen in de eerste helft (februari tot en met juli) of in de tweede helft (augustus tot en met januari) van het jaar. In beide gevallen duurt de stage (met enige flexibiliteit) in principe zes maanden.

Tijdens de stage krijgt de stagiair een stagevergoeding via het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€578) en komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de woonkosten (€346), eveneens via het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Huisvesting moet zelf geregeld worden. Voor onderhuur bestaan mogelijkheden via de website van www.washingtondc.craigslist.org (kijk in categorie sublet). Ook bestaan mogelijkheden via het International Student House, 1825 R-Street NW, Washington DC 20009, tel. (+1) 202-387-6445 en (+1) 202-387-6445. De aangenomen stagiair wordt in contact gebracht met aanwezige stagiairs voor uitwisseling van praktische tips.

De vlucht naar en van Washington evenals reiskosten voor het woon-werkverkeer worden niet vergoed. Vliegtickets dienen door de stagiair zelf geregeld te worden.

Sollicitatieprocedure

De selectie voor een stageplaats met aanvangsdatum 02 februari 2020 (en einddatum 7 Aug 2020) is vanaf vandaag geopend.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitatiebrieven is 15 oktober 2019. Na een eerste schriftelijke selectie (tweede helft oktober 2019) volgt het schrijven en indienen van een onderzoeksvoorstel. Tot slot volgt er (mogelijk) een telefonisch interview.

Een verzoek om stage te lopen bij ambassade Washington dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • een sollicitatiebrief;
 • een curriculum vitae;
 • twee recente aanbevelingsbrieven.

Voor een verzoek om een stageplaats bij de Defensie afdeling kunt u uw sollicitatie richten aan Kolonel Paul Elverding, Landmacht Attaché van de Defensieafdeling, en sturen naar: was-defat@minbuza.nl.