Innovatie Attaché Netwerk

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA) stimuleert de internationale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het terrein van innovatie, technologie en wetenschap.

Innovatie bepalend voor groei

Het Innovatie Attaché Netwerk in de Verenigde Staten is gevestigd in Washington, Boston en San Francisco en bestrijkt vandaar uit ook Canada.

Innovatie is een van de belangrijkste aanjagers van economische groei en is bepalend voor de concurrentiepositie van Nederland in de wereld. Nederland doet het uitstekend, gezien de posities op verschillende ranglijsten. Tegelijkertijd gaan ontwikkelingen zo snel dat inzicht in de nieuwste trends, toegang tot de netwerken en het ontdekken van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden van groot belang is om de top vijf positie te behouden en te versterken.

Hoe ondersteunen wij bedrijven en organisaties?

Het IA helpt daarbij door bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het realiseren van hun internationale ambities. Dit kan door bijvoorbeeld bedrijven missies te organiseren op specifieke thema’s of door samenwerkingspartners te selecteren. Het IA is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.  Meer informatie en een video over het werk van IA vindt u op de website van RVO.nl.