Afdeling Economische Zaken en Klimaat

Het consulaat behartigt de economische belangen van Nederland in de dertien westelijke staten in de VS. Daarbij informeert en helpt het Nederlandse bedrijven die naar de regio willen komen. Belangrijke thema’s zijn watermanagement, agricultuur, milieu, IT en creative industries. Er is speciale aandacht voor startups, bijvoorbeeld met het Silicon Valley Playbook.

(+1) 415-291-2033
sfn-ea@minbuza.nl

Plv. consul-generaal: Vincent Storimans