Afdeling politiek

De afdeling politiek informeert de Nederlandse regering over ontwikkelingen in het Amerikaanse binnen- en buitenlandbeleid en vertaalt de Nederlandse politieke situatie, in het bijzonder het buitenlandbeleid, naar Amerikaanse partners.

Telefoonnummer: (+1) 202-274-2601
Fax: (+1) 202-364-4213
was-pa@minbuza.nl

Hoofd: Roger van Laak