Afdeling politiek

De afdeling politiek informeert de Nederlandse regering over ontwikkelingen in het Amerikaanse binnen- en buitenlandbeleid en vertaalt de Nederlandse politieke situatie, in het bijzonder het buitenlandbeleid, naar Amerikaanse partners.

Telefoonnummer: (+1) 202-274-2601
Fax: (+1) 202-364-4213
E-mail: was-pa@minbuza.nl

Medewerker Functie of specialisme
Roger van Laak Hoofd
Ingeborg Denissen Plv. hoofd
Theo van der Werf

Ambassaderaad

Liesje Klomp-Van Beek Eerste ambassadesecretaris
Timor El-Dardiry Eerste ambassadesecretaris
Willem van de Riet Eerste ambassadesecretaris
Anouk Boas Eerste ambassadesecretaris
Julia Koppius

Senior adviseur/Congresliaison

Els Marchesini Assistent Politieke Afdeling