Afdeling Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het handhaven van de beginselen van de Nederlandse rechtstaat, zodat mensen in vrijheid met elkaar kunnen leven, ongeacht verschil in denkbeelden of levensstijl. Het ministerie werkt aan een veilige, rechtvaardige samenleving door mensen juridische bescherming te bieden en indien nodig te interveniëren. Het ministerie neemt soms radicale maatregelen, zoals het insluiten van een veroordeelde of het ontnemen van de ouderlijke macht. Het ministerie biedt mensen ook nieuwe vooruitzichten. Zo helpen zij gevangenen bij de re-integratie in de samenleving en bieden zij ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven. Dit zijn allemaal maatregelen die het Ministerie van Justitie en Veiligheid bevoegd is om te nemen.

(+1) 202-274-2601
was-jenv@minbuza.nl

Ambassaderaad: Peter Slort