Afdeling Economische Zaken en Klimaat

De economische en klimaatafdeling behartigt de Nederlandse economische belangen in de relatie met de Verenigde Staten en bevordert de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven op de Amerikaanse markt.

(+1) 202-274-2615
was-ea@minbuza.nl

Hoof: Wampie Libon

Bevordering van handel en investeringen tussen beide landen gebeurt onder meer door het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen en te promoten in de VS. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende diensten:

  • verstrekken van informatie aan Nederlandse ondernemingen die naar de VS willen exporteren of zich daar willen vestigen;
  • informatie over Amerikaanse wet- en regelgeving beschikbaar stellen;
  • organiseren van handelsbevorderende evenementen;
  • verschaffen van informatie op maat over de Amerikaanse markt en het in kaart brengen van mogelijke zakenpartners;
  • informatie over regio's, sectoren, vakbeurzen en congressen.

Deze diensten zijn vooral handig voor het MKB en startups die graag een beeld willen krijgen van hun kansen op de Amerikaanse markt. Om deze diensten goed te kunnen uitvoeren, onderhoudt de economische afdeling nauwe contacten met de private sector, de federale overheid, statelijke overheden, handelsbevorderende organisaties en verschillende Nederlands-Amerikaanse instellingen.

Een goed voorbeeld hiervan is het Holland on the Hill-programma, een intensief samenwerkingsverband dat sinds 2014 bestaat tussen de Nederlandse ambassade, de US Congressional Caucus on the Netherlands, diverse Nederlandse Corporate Partners en de Netherlands-America Foundation.

Naast de bilaterale relatie, ondersteunt de economische afdeling het Nederlands bedrijfsleven ook in het zakendoen met de Wereldbank Groep (WBG) en de Inter-American Development Bank (IDB). De afdeling verstrekt onder andere informatie over deze multilaterale organisaties, organiseert geregeld events en missies en biedt hulp bij conflicten. Tevens beschikt de afdeling over een ruim netwerk binnen beide multilaterale instellingen.

Verder volgt de afdeling de voor Nederland relevante ontwikkelingen op het gebied van handelspolitiek, en rapporteert hierover aan Den Haag. Tegelijk brengt de economische afdeling het Nederlandse standpunt op bilaterale en Europese dossiers onder de aandacht bij Amerikaanse partners.