Nederlands onderwijs in de Verenigde Arabische Emiraten

Ontdek de mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

  • lokale school
  • internationale (of Europese) school
  • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

LanguageOne in Abu Dhabi

LanguageOne verzorgt sinds 2008 in Abu Dhabi kwalitatief, eigentijds, motiverend Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs voor leerlingen in het Primair en het Voortgezet Onderwijs.

LanguageOne biedt naschoolse NTC lessen voor leerlingen van 3 tot en met 18 jaar en deze worden gegeven in samenwerking met GEMS American Academy en Raha International School. Het team van deskundige leerkrachten werkt eraan om de kennis, interesse en het enthousiasme van de leerlingen voor de Nederlandse taal en cultuur verder te ontwikkelen. LanguageOne Abu Dhabi onderhoudt intensief contact met de locatie in Dubai, zowel op onderwijsinhoudelijk als op organisatorisch gebied. Het onderwijs sluit aan op de voor het Nederlands Onderwijs geldende kerndoelen. LanguageOne is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en valt onder de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs. Aanvullende informatie over LanguageOne in Abu Dhabi vindt u op de website  https://www.languageone.nl/school-locaties/abu-dhabi/. Het e-mailadres van de school is abudhabi@languageone.org.

LanguageOne in Dubai

Op meerdere locaties in Dubai verzorgt LanguageOne kwalitatief, eigentijds, motiverend Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs voor ± 350 leerlingen voor peuters tot en met het diplomaprogramma. Het team van deskundige leerkrachten ziet het als hun missie om de kennis, interesse en het enthousiasme van de leerlingen voor de Nederlandse taal en cultuur verder te ontwikkelen. Het onderwijs sluit aan op de voor het Nederlands Onderwijs geldende kerndoelen. LanguageOne is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en valt onder de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs. Aanvullende informatie over LanguageOne in Dubai vindt u op de website https://www.languageone.nl/school-locaties/dubai/. Het e-mailadres van de school is dubai@languageone.org.