Consulaat-generaal in Dubai - wie zijn wij

Algemene leiding

T: +971 4 440 7600

T: +971 4 440 7621 (kantoor van de consul-generaal)

E: dba@minbuza.nl

Consul-Generaal

Dhr. Hans Sandee

Plaatsvervangend Chef de Poste

Mw. Ester van Someren

Operationeel manager

Mw. Marloes Jorritsma

Management Assistenten

Mw. Eva Plumbridge

Mw. Nada Kumbarji

Afdeling consulaire zaken

Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier.

Senior Consulair Medewerker

Mw. Mascha Tolsma

Consulair Medewerkers

Mw. Jasmina Delacourt

Mw. Suhair Halteh

Afdeling administratie & financiën

T: +971 4 440 7636

E: dba-az@minbuza.nl

Administratief & Financieel Medewerker

Dhr. Shakeel Golandaz
Relatiebeheerder Dhr. Salim Kumar

Afdeling economische zaken

T: +971 4 440 7604

E: dba-ea@minbuza.nl

Hoofd Economische Afdeling

Mw. Ester van Someren

Senior Beleidsmedewerker

Dhr. Jeroen Schillings

Senior Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker EXPO2020 Dubai Mw. Suzanne Hartog
Communicatie Coördinator Mw. Natalie van Till-Masseus

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

T: +971 4 440 7611

E: info@nfia-gulfregion.com

Executive Director Midden Oosten,

Noord Afrika & Turkije

Project Manager Dhr. Aly ElHennawy
Assistant Executive Director Mw. Rowsen Momani

Afdeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

T: +971 4 440 7607

E: dba-lnv@minbuza.nl

Landbouwraad GCC- landen Dhr. Erik Smidt
Senior landbouw beleidsmedewerker Mw. Samar Kadri

Afdeling ILO

T: +971 4 440 7616

E: dba-ilo@minbuza.nl

Afdeling Internationale Politiesamenwerking

E: LOVAE@politie.nl