Ontwerp Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 gepresenteerd

Vandaag is in Dubai officieel het ontwerp voor het paviljoen onthuld waarmee Nederland deelneemt aan de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020. Het paviljoen is een unieke ‘biotoop’ met een circulair klimaatsysteem. Daarmee laat Nederland zien dat het veel belangrijke kennis, ervaring en creativiteit bezit op de samenhangende terreinen water, energie en voedsel. Nederland wil haar innovatiekracht laten zien en kansen verzilveren in de Golfregio en daarbuiten.

Dubai EXPO 2020 video

Verbinden van water-, energie- en voedselvraagstukken

Wereldwijde vraagstukken op het gebied van water, de groeiende vraag naar energie, en voedselzekerheid spelen juist in de Golfregio een belangrijke rol. De Golflanden zijn de grootste verbruikers van water en energie per hoofd van de bevolking. Het meeste voedsel wordt geïmporteerd. Dat moet veranderen, stellen de landen zelf.

Nederland speelt daar graag op in. Door met duurzame oplossingen te komen die water, energie en voedselvraagstukken met elkaar verbinden in een geïntegreerde benadering. Nederlandse innovaties, kennis en kunde kunnen een verbindende rol spelen in de Golf.

Het Nederlandse paviljoen is straks een trefpunt waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten om te netwerken en kennis te delen. Kortom, om aan de wereld te laten zien wat Nederland te bieden heeft. Het biedt een podium om zakelijke events te organiseren in de business lounges en zo kansen te verzilveren. Met diverse events in het paviljoen en daarbuiten zet Nederland zich in om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Mensen voor tentvormig paviljoen met planten
© V8 Architects

Het Nederlandse paviljoen is geen gebouw maar een eigen biotoop waarin ‘circulair’ centraal staat. Hiermee neemt Nederland op een opvallende manier deel aan de Dubai EXPO 2020. Een paviljoen als circulair klimaatsysteem zorgt voor een unieke belevenis waarmee de zintuigen worden geprikkeld. Dat heeft de Nederlandse consul-generaal in Dubai vandaag bekendgemaakt, samen met het consortium dat verantwoordelijk is voor het ontwerp.

Klimaat als paviljoen

Het unieke design van het paviljoen laat de bezoeker die verbinding tussen water, energie en voedsel beleven met alle zintuigen. Een circulair klimaatsysteem waar je in kunt stappen, een miniwereld waarin water, energie en voedsel onlosmakelijk zijn verbonden en het klimaat op natuurlijke wijze gecontroleerd wordt. Daarmee laat Nederland zien dat het produceren van water, energie en voedsel niet meer tot stand kan komen zonder onderlinge samenhang.

Man op trap tegen tentvormig paviljoen met planten
© V8 Architects

Duurzaam gebouwd

Ook met het exterieur en interieur van het paviljoen zet Nederland de toon. Het geheel wordt gebouwd met lokale en gehuurde bouwmaterialen, waardoor transport tot een absoluut minimum wordt beperkt. Ook het interieur bestaat uit gehuurde elementen. Alle materialen worden na de expo teruggegeven aan de regio of krijgen een volgende bestemming. Met deze aanpak is de ecologische voetafdruk van het paviljoen zelf minimaal.

Ontwerp van het paviljoen

Het paviljoen is ontworpen en wordt gerealiseerd door V8 Architects, Kossmann.deJong, Witteveen+Bos en Expomobilia. Het consortium beschikt gezamenlijk over ruime ervaring en een sterk netwerk in Dubai. Bij het ontwerp hebben de partijen een groot aantal Nederlandse innovatieve bedrijven betrokken. Het ontwerp bundelt op deze manier alle benodigde kennis en technologie op het gebied van paviljoenbouw, interactieve bezoekerservaringen, circulair en duurzaam bouwen, wat heeft geleid tot deze demonstratie van technisch vernuft.

Exploitatie en sponsoring

Het consortium is naast het ontwerp en de bouw ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de uiteindelijke afbouw van het paviljoen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 worden er nog een of meerdere aanbestedingen gehouden voor onder andere de exploitatie van het paviljoen. Ook de mogelijkheden voor sponsoring worden binnenkort gepubliceerd. Alle informatie is na publicatie te vinden op www.tenderned.nl.

Paviljoen met bar, zitjes en lichtobjecten
© V8 Architects

Dubai EXPO 2020

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai: de Dubai EXPO 2020. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën.

Met een geschat aantal bezoekers van 20-25 miljoen biedt de Dubai EXPO 2020 veel mogelijkheden en kansen voor deelnemers en bezoekers. De Nederlandse deelname heeft tot doel om Nederlandse stakeholders uit de publieke en private sector een platform te bieden om zowel vooraf als tijdens de Dubai EXPO hun netwerk en positie in de Golfregio te versterken.