Sustainable Solutions

Minder afval en meer hergebruiken. Dat zijn de uitgangspunten van een circulaire economie. Nederland werkt hier naartoe en ook het Verenigd Koninkrijk steunt duurzame initiatieven. Er liggen dus volop kansen in het Verenigd Koninkrijk op dit gebied.

Afvalverwerking

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn afvalbeleid de afgelopen jaren flink gemoderniseerd. Decennialang werd vrijwel al het afval gestort, maar inmiddels is dat percentage teruggedrongen van 90% naar 30% door een focus op recycling en waste-to-energy voor brandbare afvalstromen. Het Verenigd Koninkrijk telt zo’n 41 afvalverbrandingsfaciliteiten, maar is genoodzaakt om per jaar 4 megaton RDF-afval (Refuse-Derived Fuel) te exporteren. Nederland is met zo'n 1,5 megaton de grootste afnemer van dit RDF-afval.

Het Brits-Nederlandse Renewi tekende onlangs een nieuw contract tot en met 2027 voor de levering van 1 megaton Londens RDF-afval aan AEB Amsterdam. Nederlandse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij het leveren van machines en technologie aan de Britse afvalsector. Bollegraaf Recycling Solutions is reeds vele jaren actief op de markt en levert diverse sorteerinstallaties en machines. Verder is de Nederlandse sector actief op het gebied van reststromen zoals chemisch afval en verpakkingsafval (plastic en papier). Deze stromen worden veelal via Nederland naar derde landen vervoerd.

Gezien het algehele tekort aan verwerkingscapaciteit op de Britse markt blijven er grote kansen voor Nederlandse bedrijven. Energy-from-waste is een sector waar veel mogelijkheden zijn. De Britse regering zet in op deze techniek en verwacht dat er komende jaren £3 tot £9 miljard aan investeringen nodig is. In deze sector liggen er kansen op het gebied van conventionele verbranding tot aan geavanceerde technologie. Verder blijven er kansen binnen niches als de verwerking van afval van chemische producten en verpakkingsmaterialen.

Essex

Watermanagement

Nederland heeft wereldwijd een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van watermanagement. Of het nu gaat om te weinig of te veel water, water dat zich niet op de juiste plek bevindt of water dat niet schoon genoeg is: Nederlandse bedrijven hebben door de eeuwen heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in het vinden van kwalitatieve en duurzame oplossingen om delta’s te beschermen.

Naar aanleiding van recente overstromingen in het Verenigd Koninkrijk hebben de Britse en Nederlandse overheid de mogelijkheden besproken om ideeën en ervaringen uit te wisselen om zo de toekomstige weerbaarheid van het Verenigd Koninkrijk tegen overstromingen te vergroten. De combinatie van Nederlands innovatief onderzoek en de praktische operationele ervaring van het Verenigd Koninkrijk vormt een waardevolle basis voor kennisuitwisseling. Meer informatie over wat de Britse overheid doet op het gebied van water, kunt u vinden in het Britse waterbeleid.

Er zijn volop kansen voor Nederlandse bedrijven in kustbeheer en overstromingsmanagement. Royal HaskoningDHV, Van Oord en Arcadis zijn al zeer actief op de Britse markt. Goede voorbeelden van projecten zijn de kleine uitvoering van een zandmotor die gerealiseerd wordt in Bacton aan de oostkust, en de Medmerry realignment aan de zuidkust. Beide projecten zijn gebaseerd op Nederlandse kennis en expertise van Building with Nature. Maar ook kleinere bedrijven hebben opdrachten weten binnen te slepen. Tevens zijn in de afgelopen jaren projecten gestart in het Verenigd Koninkrijk met behulp van het Nederlandse subsidieprogramma Partners voor Water.

Om Nederlandse bedrijven te helpen om zaken te doen op de Britse markt werkt de ambassade nauw samen met bijvoorbeeld het Netherlands Water Partnership (NWP), RVO en Rijkswaterstaat.

Wind op zee

Met 36% van het totaal geïnstalleerde vermogen in de wereld is het Verenigd Koninkrijk een terechte leider te noemen op het gebied van windenergie op zee. In 2017 leverde het Verenigd Koninkrijk 43% van de totale Europese capaciteit aan windenergie. Ook bevonden zich 31 operationele windparken op zee en waren er nog eens 8 in aanbouw. Het totale vermogen van wind op zee in de Britse wateren bedraagt momenteel jaarlijks 7 MW.

Het Britse ministerie van Energie kondigde in juli 2018 een nieuwe biedingsronde (Contract for Difference) aan ter waarde van £557 miljoen voor offshore windparken. De eerste ronde zal in mei 2019 plaatsvinden, waarna er vervolgens tot 2030 elke twee jaar een nieuwe biedingsronde komt. Dit moet leiden tot een toename van 1 à 2 GW windenergie per jaar. De ambitie is om in 2030 tenminste 30 GW aan windenergie te produceren.

Naast deze investeringen is er in het Verenigd Koninkrijk veel hooggeschoold personeel aanwezig. Op dit moment zijn er zo'n 15.000 personen werkzaam in de sector en bieden bijvoorbeeld de universiteiten van Manchester, Strathclyde en Sheffield specialistische vakken aan. Ook zijn er een aantal commerciële partijen die studenten voorbereiden op een carrière in deze sector.

Nederlandse bedrijven zijn zeer actief in deze sector in het Verenigd Koninkrijk en blinken met name uit in (bodem)onderzoek, installatie van windturbines, funderingen, onderhoud, en ontwerp en bouw van schepen en havens. De grote ambities van de Britse regering op het gebied van windenergie bieden nog veel meer kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sector.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De ambassade blijft werken aan het opbouwen van goodwill en versterken van het ‘merk Nederland’. Door de Britten te wijzen op Nederlandse oplossingen, ontwerpen en projecten en het bevorderen van samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling brengen wij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen verder onder de aandacht.

We organiseren regelmatig seminars en rondetafeldiscussies om zo de Nederlandse kennis en expertise nog beter bekend te maken bij de Britse stakeholder. De ambassade zet zich ook in op beleidsgebied. Daarnaast staan we de sector bij waar mogelijk, door het bespreekbaar maken van zaken als het coördineren van aanbestedingsprocedures, het harmoniseren van programma’s van onderzoeksinstituten en het stroomlijnen van technische en commerciële standaarden.

Voor vragen is Matthijs Houët u graag van dienst op het gebied van watermanagement, en voor meer informatie omtrent afvalverwerking en wind op zee kunt u terecht bij Tessel van Essen.