High Tech systemen en Materiaal

De sector High Tech Systems & Materials (HTSM) is een integraal onderdeel van de Britse economie en draagt meer dan £275 miljard bij aan het jaarlijkse bruto nationaal product. De verwachting is dat de waarde van alleen al de composietenmarkt tot 2030 zal verdriedubbelen. De belangrijkste deelgebieden binnen het Verenigd Koninkrijk zijn Manufacturing, High Tech en Deep Tech, met elk een uniek ecosysteem en kansen voor handel en innovatie.

Manufacturing

Van oudsher heeft het Verenigd Koninkrijk een focus op de lucht- en ruimtevaartindustrie en automotive industrie. Het toenemende gebruik van composieten in productie biedt kansen voor ontwikkeling van nieuwe technologieën en processen in de waardeketen.

Luchtvaart

De lucht- en ruimtevaartindustrie in het Verenigd Koninkrijk is één van de grootste ter wereld. Airbus, Boeing, Rolls-Royce en Bombardier hebben zich allemaal in het Verenigd Koninkrijk gevestigd, vaak zelfs met meerdere productiefaciliteiten. Naast complete vliegtuigen worden er in het Verenigd Koninkrijk ook vliegtuigmotoren en vleugels geproduceerd. De sector wordt sterk ondersteund door de Britse overheid, onder andere via het Aerospace Technology Institute (ATI).

 De Britse markt is vooral sterk ontwikkeld op de volgende fronten:

  • het ontwerpen en produceren van vliegtuigvleugels;
  • het produceren van vliegtuigmotoren;
  • het bouwen van het landingsgestel van vliegtuigen;
  • het creëren van geavanceerde flight management systems (avionics).

De verwachting is dat het aantal benodigde vliegtuigen tegen 2038 zal verdubbelen om de groei in aantallen passagiers bij te kunnen benen. Ook is er nood aan nieuwe technologieën om de vraag naar efficiënter en milieuvriendelijker vervoer tegemoet te komen.

Het Verenigd Koninkrijk is bovendien één van de weinige landen met de kennis en kunde om geavanceerde helikopters te ontwerpen en te produceren. Dit is gunstig, aangezien de wereldwijde vraag voor commerciële helikopters geschat wordt op meer dan 40 000 stuks per jaar.

In maart 2020 zal door het NBSO een markrapport publiceren over de kansen op de aerospace en aviation sector in het VK. Neem contact op met Els Steiger voor meer informatie.

Automotive

Na Duitsland en Spanje is het Verenigd Koninkrijk het grootste land in de EU wat betreft autoproductie. De sector genereerde in 2018 een omzet van £82 miljard en vormt met haar export 13% van de totale waarde van alle Britse exportgoederen. In 2018 produceerde het Verenigd Koninkrijk 1.5 miljoen voertuigen en 2.7 miljoen motoren waarvan bijna 80% voor de export bestemd was. Verder is 60% van de onderdelen afkomstig uit het buitenland, met name uit Europa.

De overheid heeft in 2018 een strategie gelanceerd die zich richt op de overgang naar transport met zero-emissions. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van materials, fuel efficiency, low emissions, e-mobility en connected & autonomous driving.

De Britse overheid en sectorvertegenwoordigers zijn erop gericht om de (concurrentie)kracht van de sector, ook na Brexit, in het Verenigd Koninkrijk te behouden. Het blijft dan ook interessant om de Britse automotive sector te verkennen en contacten te leggen voor de toekomst. Zie ook de Sectorschets Automotive UK.

High Tech

Het Verenigd Koninkrijk heeft een uitstekende uitgangspositie om te innoveren in processen, materialen en technieken  ten behoeve van hun huidige en toekomstige maakindustrie. Zo hebben twee van de vier Grand Challenges binnen de Britse Industriële Strategie die bedoeld zijn om de gehele industrie te transformeren een sterk raakvlak met High Tech.

Onder de Future of Mobility Challenge wordt veel geïnvesteerd in innovaties om de automotive industrie te moderniseren, zoals nieuwe batterijtechnologie, elektrisch vervoer en autonoom rijden.

Composieten als kans

Composieten bieden grote voordelen: het zijn lichtgewicht maar sterke materialen, vereisen weinig onderhoud en hebben aanzienlijk lagere gebruikskosten. Er is grote vraag naar vanuit verschillende sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, spoor, olie en gas, maritiem en duurzame energie. Specifieke kansen en ontwikkelingen zijn omschreven in de recent door ons geschreven Sectorschets Composieten.

Deep Tech

De grootste innovatiekracht van het Verenigd Koninkrijk ligt in de rap groeiende Deep Techsector. Denk daarbij aan ontwikkelingen in Artificial Intelligence (AI), quantumtechnologie, nanotechnologie en digitale technologie (cyber security, 5G, Internet of Things, FinTech, etcetera).

Grensverleggende nieuwe technologieën en doorbraken uit Britse kennisinstituten zijn snel terug te zien op de markt. Het Verenigd Koninkrijk is een wereldleider in deze ontwikkelingen. Voor Nederlandse partijen liggen er veel kansen voor innovatiesamenwerking, acquisitie en groei.

Het hart van de Britse Deep Tech is de Golden Triangle van Oxford, Cambridge en Londen, een innovatief ecosysteem van wereldniveau vergelijkbaar met dat van Boston en Silicon Valley. Ook zijn er veel op tech gerichte venture capitalists, accelerators en incubators te vinden.  

AI als kans

Artificial Intelligence (AI) verdient speciale aandacht binnen het Verenigd Koninkrijk. Het land staat samen met China en de Verenigde Staten wereldwijd in de top 3 op dit gebied. Het Verenigd Koninkrijk ziet het ook als de belangrijkste uitdaging in haar Industriële Strategie en heeft passende financiële middelen beschikbaar gesteld.

Daarbij zet het Verenigd Koninkrijk in op de ethiek achter AI, waardoor het Verenigd Koninkrijk potentieel heeft om de globale standaard voor verantwoord gebruik en inzet van deze nieuwe technologie te bepalen. Dit wordt opgepakt samen met het inmiddels bloeiende woud van snel groeiende AI-bedrijven, die in samenspraak met overheid en wetenschappelijke topinstituten concepten bedenken hoe AI-innovatie ten goede kan komen aan iedereen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor handels- en exportvragen over Manufacturing en High-Tech kunt u contact opnemen met het NSBO in Manchester. Voor meer informatie over kansen voor innovatie en R&D in High Tech en Deep Tech kunt u contact opnemen met de Innovatie-Attaché, Marjolein Bouwers.