Gezondheid en Zorg

Net als Nederland maakt het Verenigd Koninkrijk deel uit van de wereldtop op het gebied van Life Sciences & Health (LSH). Naar schatting heeft deze sector een waarde van £74 miljard voor de Britse economie.

De Britse regering is bezig met het versterken van deze sector onder de in 2017 gepubliceerde Life Sciences Industrial Strategy. De baanbrekende Life Sciences Sector Deal van december 2017 luidt de eerste fase in. Er zijn meer dan 25 organisaties bij betrokken, waaronder charities, universiteiten en bedrijven die zich bezighouden met biopharma, MedTech en diagnostiek.

Als onderdeel van de bredere Industrial Strategy worden er jaarlijks sinds 2017 “Industrial Strategy Challenge Funds” aangekondigd. De eerste twee fases van nieuwe financieringsmogelijkheden waren op het gebied van “Medicine Manufacturing & Digital Health” en “Data to early diagnostics and preventative medicine & Healthy Aging”. De derde fase van nieuwe de nieuwe financieringsrondes zal begin 2019 bekend worden gemaakt onder het thema “Accelerating the detection of disease”.

Deze partijen werken samen met de National Health Service (NHS) aan één kernambitie: het Verenigd Koninkrijk de meest prominente wereldwijde hub te maken voor medische innovatie en biomedisch en klinisch onderzoek. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk een uitstekende positie op het gebied van private investeringen binnen LSH-innovatie. De Wellcome Trust is bijvoorbeeld één van de grootste private financiers van LSH-innovatie en -wetenschap ter wereld. In 2019 investeerde het fonds meer dan £1.1 miljard in de ondersteuning van onderzoekers.

Het Verenigd Koninkrijk en Nederland kennen vergelijkbare uitdagingen. Inhoudelijk is er bijvoorbeeld aansluiting op de volgende belangrijke thema’s:

Drug discovery/Pharma

Er is in het Verenigd Koninkrijk veel aandacht voor het bevorderen van open innovatie en verantwoord gebruik en openstellen van medische en genomische data. Ook wordt gezocht naar manieren om de betrokkenheid van patiënten te vergroten.  

Healthcare

Bevolkingsgroei, in combinatie met een groeiend percentage ouderen dat behoefte heeft aan gezondheidszorg, leidt tot een grotere vraag naar ziekenhuisbehandelingen. De Britse overheid investeert in aanvullende bedden, en stimuleert de ontwikkeling van moderne ziekenhuizen waar innovatie in management en behandeling moet leiden tot kostenbesparingen en betere zorg.
Het NHS Long Term Plan is een nieuw plan voor de NHS om de kwaliteit van patiëntenzorg en gezondheidsresultaten te verbeteren. Het beschrijft hoe de £ 20,5 miljard budgetregeling voor de NHS, aangekondigd door de premier in de zomer van 2018, de komende 5 jaar zal worden besteed.

Regenerative Medicine & Oncology

Het Verenigd Koninkrijk heeft al meerdere jaren een nationaal stimuleringsprogramma voor innovatie in de regeneratieve geneeskunde en oncologie, waarbij voor een multidisciplinaire aanpak is gekozen. Ook wordt er veel gekeken naar de kansen die data science biedt voor genomics. Topinstituten als het Francis Crick institute, via haar partners gekoppeld aan de ecosystemen van de grote Londense universiteiten, en de Cell and Gene Therepy Catapult, voor de vertaling van fundamentele kennis naar toepassingen, zetten volop in op deze terreinen, die op hun beurt sterk verbonden zijn met de goed ontwikkelde innovatiepartnerschappen van de NHS.

MedTech

Net als in Nederland is de sector voor medische technologie (MedTech) in het Verenigd Koninkrijk een belangrijk en bloeiend ecosysteem van bedrijven, onderzoekers, wetenschappers, medici en de NHS. Samen werken zij aan de totstandkoming van nieuwe technologie en innovaties; van ontwerp en ontwikkeling naar de patiënt. Snelgroeiende segmenten binnen deze sector zijn medical imaging, in vitro diagnostics en drug delivery. In het Verenigd Koninkrijk zijn ongeveer 3700 bedrijven actief in deze sector, waarvan 98% bestaat uit MKB. Meer informatie over ondersteuning en kansen op de Britse markt kunt u vinden op de website van de Britse overheid.

Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven

Het Verenigd Koninkrijk is een aantrekkelijke partner voor samenwerking gezien de geografische nabijheid, vergelijkbare cultuur, en een overeenkomstige aanpak die is georiënteerd op patiënt en maatschappij. Bovendien staat het Verenigd Koninkrijk qua innovatie open voor nieuwe relaties en contacten. Door nu te investeren kunnen Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen samen met partners in het Verenigd Koninkrijk profiteren van de omvangrijke geplande investeringen in LSH-innovatie en de NHS.

Door reorganisaties binnen de NHS en het groeiende marktaandeel van commerciële zorgaanbieders ontstaat steeds meer ruimte voor buitenlandse aanbieders en innovatieve producten. Ondanks bestaande landelijke richtlijnen en raamcontracten voor de inkoop van zorgproducten en diensten, gebeurt veel inkoop op lokaal niveau en verschillen de procedures en prioriteiten per NHS-zorginstelling.

De Golden Triangle van Londen, Oxford en Cambridge is een belangrijke regio voor onderzoek en innovatie. Ook in het gebied rond Manchester vinden interessante ontwikkelingen plaats die worden versterkt door de groeiende regionale autonomie op het gebied van gezondheid en zorg.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Om u wegwijs te maken in de kansen op het gebied van MedTech, eHealth, Healthy Aging en Hospital Build, heeft het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Manchester een marktonderzoek laten uitvoeren door de Task Force Health Care. Neem contact op met Els Steiger om het volledige rapport te ontvangen of als u vragen heeft over de sector.

Marjolein Bouwers, Innovatie Attaché van de Nederlandse ambassade in Londen, en het Netherlands Business Support Office in Manchester houden de ontwikkelingen binnen deze sector actief in de gaten. Wij adviseren u graag op het gebied van kansen voor innovatie en handel.