Agri-food

Voor het Verenigd Koninkrijk is Nederland één van de belangrijkste leveranciers van agri-foodproducten. Zo is meer dan 25% van alle geïmporteerde groenten afkomstig uit Nederland. Het is een grote en dynamische markt, waar voor innovatieve kwaliteitsproducten de beste kansen liggen. Met een waarde van meer dan €8,7 miljard in 2019 is het Verenigd Koninkrijk de derde grootste exportbestemming van Nederlandse agrarische producten. De categorieën sierteelt, vlees en verse groenten en fruit droegen elk voor meer dan €1 miljard daaraan bij.

Detailhandel: supermarkten domineren, online verkoop neemt toe

Het Verenigd Koninkrijk heeft één van de meest geavanceerde markten voor levensmiddelen ter wereld. De grote supermarkten zijn hierin dominant. Traditioneel zijn dat The Big Four: Tesco, Asda, Sainsbury’s en Morrisons. Het supermarktlandschap is echter aan het veranderen. Prijsvechters zoals Aldi en Lidl zijn sterk in opkomst. De luxe supermarkten hebben ook een sterke positie verworven in koopkrachtige gebieden.. De online verkoop maakt een grote groei door, zowel in de retail als food service sector. Grote niet-traditionele supermarkten op deze markt zijn bijvoorbeeld Ocado en AmazonFresh.

Tuinbouw en sierteelt

Het Verenigd Koninkrijk importeert jaarlijks meer dan 6 miljoen ton aan tuinbouwproducten, waarvan 700.000 ton uit Nederland. De zelfvoorzieningsgraad voor fruit is slechts 17% en groenten worden voor 53% door het Verenigd Koninkrijk zelf geproduceerd. Na Spanje is Nederland de grootste exporteur van groenten naar het Verenigd Koninkrijk. Voor fruit staat Nederland op de derde plaats. Het voornaamste afzetkanaal voor tuinbouwproducten is de supermarkt. Zo'n 80% van de tuinbouwproducten wordt hier verkocht.

Ook de helft van de sierteeltproducten komt uit een ander land; 75% van de bloemen komt uit of via Nederland. De belangrijkste afzetkanalen voor snijbloemen en potplanten zijn supermarkten, tuincentra en bloemisten. Voor bomen en struiken zijn landschaps- en tuinarchitecten en hoveniers de grootste afnemers.

Brits nationaal landbouwbeleid

De komende jaren kunnen de kansen in het Verenigd Koninkrijk toenemen voor Nederlandse technologische innovaties in de agri-foodsector.

De Britse regering wil in het nieuwe nationale landbouwbeleid inzetten op een productiviteitsstijging en op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie, kennis en vaardigheden.

De regering zet daarbij in op duurzame, klimaatvriendelijke productie. Het hart van het nieuwe beleid is beloning van publieke diensten op het vlak van bijvoorbeeld biodiversiteit, lucht- en waterkwaliteit en de gezondheid van de bodem. Binnen de Britse landbouwsector neemt de interesse in concepten als kringlooplandbouw rap toe.

In het Verenigd Koninkrijk ontstaan steeds meer agri-techclusters die een rol kunnen spelen in de verbinding van Britse productie met Nederlandse kennis, technologie en landbouwdienstverlening.

Brexit

Ongeacht de uitkomsten van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU blijven er in het Verenigd Koninkrijk kansen liggen voor de Nederlandse export. Nederlandse producenten zijn over het algemeen in een uitstekende positie om aan de hoge Britse kwaliteitseisen en wettelijke standaarden te voldoen.

Wel kan er na de transitieperiode (die eindigt op 31 december 2020) een situatie ontstaan waarin meer veterinaire en fytosanitaire checks aan de grens nodig zijn en waarin importtarieven van kracht zijn.

Het is aan te raden tijdig en samen met uw Britse partners uw eigen keten te analyseren en te anticiperen op diverse scenario’s.

Via het Brexitloket kunt u meer te weten komen over de mogelijke gevolgen van Brexit voor uw bedrijf.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Meer achtergronden over de Britse markt, kansen voor Nederlandse bedrijven en wat de ambassade voor u kan betekenen, vindt u op Agroberichten Buitenland.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het landbouwteam.