Agri-food

Voor het Verenigd Koninkrijk is Nederland één van de belangrijkste leveranciers van agri-foodproducten. Zo is meer dan 30% van alle geïmporteerde groenten afkomstig uit Nederland. Het is een grote en dynamische markt, waar voor innovatieve en nicheproducten de beste kansen liggen. Met een waarde van meer dan €8,5 miljard in 2017 is het Verenigd Koninkrijk de derde grootste exportbestemming van Nederlandse agrarische producten. De categorieën sierteelt, vlees en verse groenten en fruit droegen elk voor meer dan €1 miljard daaraan bij.

Detailhandel: supermarkten domineren, online verkoop neemt toe

Het Verenigd Koninkrijk heeft één van de meest geavanceerde markten voor levensmiddelen ter wereld. De grote supermarkten zijn hierin dominant. Traditioneel zijn dat The Big Four: Tesco, Asda, Sainsbury’s en Morrisons. Het supermarktlandschap is echter aan het veranderen. Prijsvechters zoals Aldi en Lidl zijn sterk in opkomst en ook de luxere supermarkten zoals Marks & Spencer en Waitrose doen het de laatste jaren goed. Sainsbury’s en Asda hebben er mede door deze ontwikkelingen voor gekozen te fuseren. Naast de omzet van de prijsvechters maakt ook de online verkoop van levensmiddelen een grote groei door. Grote spelers op de markt zijn bijvoorbeeld Ocado en AmazonFresh.

Tuinbouw en sierteelt

Het Verenigd Koninkrijk importeert jaarlijks meer dan 6 miljoen ton aan tuinbouwproducten, waarvan 700.000 ton uit Nederland. De zelfvoorzieningsgraad voor fruit is slechts 16% en groenten worden voor 57% door het Verenigd Koninkrijk zelf geproduceerd. Na Spanje is Nederland de grootste exporteur van groenten naar het Verenigd Koninkrijk. Voor fruit staat Nederland op de vijfde plaats.

Ook de helft van de sierteeltproducten komt uit een ander land; 74% van de bloemen komt uit of via Nederland. Het voornaamste afzetkanaal voor tuinbouwproducten is de supermarkt. Zo'n 80% van de tuinbouwproducten wordt hier verkocht. De belangrijkste afzetkanalen voor snijbloemen en potplanten zijn supermarkten, tuincentra en bloemisten. Voor bomen en struiken zijn landschaps- en tuinarchitecten en hoveniers de grootste afnemers.

Technologie, kennis en dienstverlening

De komende jaren kunnen de kansen in het Verenigd Koninkrijk toenemen voor Nederlandse technologische innovaties in de agri-foodsector.

De Britse regering wil in het nieuwe nationale landbouwbeleid inzetten op een productiviteitsstijging en op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie, kennis en vaardigheden.

In het Verenigd Koninkrijk ontstaan steeds meer agri-techclusters die een rol kunnen spelen in de verbinding van Britse productie met Nederlandse kennis, technologie en landbouwdienstverlening.

Brexit

Ongeacht de uitkomsten van de Brexitonderhandelingen blijven er in het Verenigd Koninkrijk kansen liggen voor de Nederlandse export. Nederlandse producenten zijn over het algemeen in een uitstekende positie om aan de hoge Britse kwaliteitseisen en wettelijke standaarden te voldoen.

Wel kan er na Brexit een situatie ontstaan waarin meer veterinaire en fytosanitaire checks aan de grens nodig zijn en waarin importtarieven van kracht zijn.

Het is aan te raden vroegtijdig en samen met uw Britse partners uw eigen keten te analyseren en te anticiperen op diverse scenario’s.

Via het Brexitloket kunt u meer te weten komen over de mogelijke gevolgen van Brexit voor uw bedrijf.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Meer achtergronden over de Britse markt, kansen voor Nederlandse bedrijven en wat de ambassade voor u kan betekenen, vindt u op Agroberichten Buitenland.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het landbouwteam.