Vacatures en stageplekken

De Nederlandse ambassade in Londen zal in 2018 weer een aantal stageplekken beschikbaar hebben op verschillende beleidsterreinen, voor een periode van minimaal vijf, maximaal zes maanden.  

Hieronder vind je de vacatures, met nadere informatie en specifieke vereisten:

Graag je sollicitatie vóór uiterlijk zondag 15 oktober a.s naar LON-PPC@minbuza.nl sturen. In oktober/november zullen gesprekken worden gevoerd met potentiële kandidaten. Alle kandidaten, ook degenen die niet worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen bericht.  

Vereisten

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij de Nederlandse ambassade in Londen moeten studenten:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben, of een opleiding volgen aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen);
  • een burgerservicenummer (BSN), een Nederlandse bankrekening en een postadres in Nederland hebben;
  • in een vergevorderd fase van een relevante studie zijn (zie specifieke vereisten per vacature);
  • tijdens de beoogde stageperiode ingeschreven zijn bij de onderwijsinstelling;
  • de stage vervullen in het kader van hun opleiding;
  • niet eerder stage hebben gelopen voor BZ of op een post.