Dossier Brexit

Laatste update: 23-01-2018

Op 29 maart 2017 heeft de Britse regering conform art. 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie officieel aan de EU laten weten dat het VK de EU wil verlaten. Daarmee is er een termijn van twee jaar ingegaan waarbinnen de Britse regering en de EU in Brussel onderhandelen over de voorwaarden waaronder het VK zich uit de EU terugtrekt. Wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn van Brexit zal afhangen van de afspraken die gemaakt worden over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Hieronder vindt u brochures die ingaan op de meestgestelde vragen en de ontwikkelingen tot dusverre. Daarnaast is er voor het bedrijfsleven nog het Brexitloket voor meer informatie.

Brochures

Hieronder vindt u drie brochures van de Rijksoverheid met vragen en antwoorden over de gevolgen van Brexit:

Hieronder vindt u een brochure van de Europese Commissie met vragen en antwoorden over de gevolgen van Brexit: