EU and UK Flags

Dossier Brexit

Brexit vragen en antwoorden

  • Meer informatie over Brexit vindt u op de website van de Nederlandse overheid: rijksoverheid.nl/brexit.
  • De Europese Commissie heeft een hele duidelijke Brexit Q&A opgesteld die allerlei vragen beantwoordt over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.
  • Informatie voor bedrijven is beschikbaar via het Brexitloket.
  • Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • Lees het meest recente nieuws over de onderhandelingen op Europese Commissie Brexit negotiations.
  • Kijk ons meest recente Brexit informatieavond terug via Facebook.

Achtergrondinformatie Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Na een verzoek van de Britse regering om de datum voor deze Brexit uit te stellen tot 31 januari 2020, is de EU akkoord gegaan met het gevraagde uitstel. De nieuwe Brexit-datum wordt 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) - of zoveel eerder als het Britse parlement en het Europese parlement het terugtrekkingsakkoord hebben goedgekeurd.

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot goedgekeurde afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig, zolang het Brexit-akkoord niet is goedgekeurd door alle partijen. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden op 31 januari 2020. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een eventuele no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich ook blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement en het Europese Parlement alsnog instemmen met het Brexit akkoord, gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven de EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Overgangsperiode voor Britten in Nederland

Op 7 januari kondigde de Rijksoverheid een nationale overgangsperiode van 15 maanden vanaf de Brexitdatum voor Britten in Nederland. Dit is voor het geval er geen akkoord (no deal) tussen de EU en het VK wordt gesloten. In deze overgangsperiode verandert er niets voor de Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.

Nieuwe relatie

Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.