EU and UK Flags

Dossier Brexit

Brexit vragen en antwoorden

  • Meer informatie over Brexit vindt u op de website van de Nederlandse overheid: rijksoverheid.nl/brexit.
  • De Europese Commissie heeft een hele duidelijke Brexit Q&A opgesteld die allerlei vragen beantwoordt over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.
  • Informatie voor bedrijven is beschikbaar via het Brexitloket.
  • Gevolgen van Brexit voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • Lees het meest recente nieuws over de onderhandelingen op Europese Commissie Brexit negotiations.
  • Kijk ons meest recente Brexit informatieavond terug via Facebook.

Achtergrondinformatie Brexit

Groot-Brittanië en Noord-Ierland zitten in het proces om de Europese Unie te verlaten. Dit proces is officieel gestart op 29 maart 2017. Onderhandelingen over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, leidden in november 2018 tot een concept-uittredingsakkoord tussen de EU en en het VK. Echter, dit akkoord werd niet goedgekeurd door het Britse parlement.

Eind maart 2019 was er nog steeds geen overeenkomst tussen de EU en het VK over de uittreding. Daarom bood de EU uitstel van de Brexit-datum aan tot 12 April. Dat uitstel werd door het Britse parlement geaccepteerd. De Britse regering heeft tot die datum de tijd om met het Britse parlement en met de EU af te stemmen hoe het verder wil met Brexit. Is daarover geen duidelijkheid op 12 april, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk op die dag de Europese Unie zonder deal.

De Britse regering meldt dat, zelfs in het "onwaarschijnlijke geval dat het VK de EU verlaat zonder een deal", het de rechten van EU burgers in het VK wil beschermen. Ook de Europese Commissie heeft een contingency plan voor het geval er geen overeenkomst bereikt wordt over de uittreding van het VK uit de EU.

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl/brexit