Subsidies voor kunstuitingen die een Brits publiek bereiken

De culturele sector in Nederland en het VK is hard getroffen door de coronacrisis. Veel kunstbeoefenaars en instellingen proberen in deze dagen hun werk voort te zetten, door hun werk digitaal beschikbaar te maken. De Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk wil nieuwe kunstuitingen steunen en heeft nu subsidie beschikbaar om Nederlandse kunstenaars te helpen ook een Brits publiek te bereiken tijdens deze coronacrisis.

Connecting North Sea Neighbours through arts & culture
Via cultuur een brug slaan met onze North Sea Neighbours, ook in tijden van "social distancing"

Voorwaarden voor cultuursubsidies

De culturele uiting moet tot stand komen in samenwerking (op afstand) met Britse culturele instellingen en/of Britse professionele kunstbeoefenaars. Bij de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk kunnen aanvragen ingediend worden voor bijdragen van tussen de 2.000 en 5.000 euro. Aanvragen dienen uiterlijk maandag 1 juni te worden ingestuurd naar LON-PPC@minbuza.nl. Uiterlijk maandag 22 juni ontvangen aanvragers bericht of hun aanvraag is gehonoreerd.

Update 29 mei 2020:
De deadline voor het indienen van een aanvraag is verlengd tot 22 juni 2020.

  • De aanvraag moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de geplande activiteit, inclusief uitleg hoe, waar, wanneer en voor hoe lang de culturele uiting toegankelijk wordt gemaakt voor een Brits publiek. Maak daarbij gebruik van (digitale) platformen waar de Britse culturele partnerinstelling al een groot publiek bereik heeft.
  • Vermeld in de aanvraag de namen en contactgegevens van Nederlandse en Britse partners die samenwerken aan de activiteit.
  • De aanvraag moet een volledig en gedetailleerd budget bevatten van alle begrote kosten. Als er meerdere financiers zijn, dan moet uit de begroting duidelijk blijken welke kosten de aanvrager met Ambassade-gelden wil dekken en welke kosten door andere partijen worden gedekt.
  • De minimale bijdrage van de Nederlandse ambassade is 2.000 euro; de maximale bijdrage 5.000 euro.
  • Het voorstel moet onderbouwen hoe de activiteit bijdraagt aan het opbouwen van een relevant internationaal publiek/netwerk voor de Nederlandse kunstbeoefenaar(s)/ontwerper(s) en/of bijdraagt aan de artistieke/professionele ontwikkeling van de Nederlandse kunstbeoefenaar(s)/ontwerper(s).
  • Reizen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt op dit moment sterk afgeraden. Er kan daarom geen financieringsaanvraag gedaan worden voor reis- en verblijfskosten.
  • Puur commerciële activiteiten komen niet in aanmerking voor financiering.
  • Amateurkunst komt niet in aanmerking voor financiering.
  • Bij ontvangst van een bijdrage van de Nederlandse Ambassade is het een vereiste dat de namen van de Nederlandse kunstbeoefenaar(s)/ontwerper(s) en de steun van de Nederlandse overheid duidelijk worden vermeld in de (marketing)communicatie.

Deadline 1 juni

Aanvragen dienen uiterlijk 1 juni te worden ingestuurd naar LON-PPC@minbuza.nl. Uiterlijk maandag 22 juni ontvangen aanvragers bericht of hun aanvraag is gehonoreerd.

Update 29 mei 2020:
De deadline voor het indienen van een aanvraag is verlengd tot 22 juni 2020.

Vragen? Neem contact op met de afdeling Pers, Publieksdiplomatie en Cultuur van de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk via LON-PPC@minbuza.nl.