DigiD aanvragen in Turkije

Als Nederlander in Turkije kunt u online een DigiD aanvragen. U moet uw activeringscode daarna nog wel persoonlijk ophalen. Dit kan op een beperkt aantal ambassades. Als AOW’er in Turkije kunt u uw DigiD direct via de SVB aanvragen.

Uw DigiD vanuit het buitenland online aanvragen doet u op digid.nl. Daar leest u stap voor stap hoe u uw DigiD aanvraagt.

Activeringscode ophalen bij DigiD-balie in Nederland

Uw activeringscode ontvangt u pas nadat u zich persoonlijk bij een van de DigiD-balies meldt. Op digid.nl vindt u de lijst met DigiD-balies in Nederland.

AOW’er in het buitenland

Woont u in het buitenland en ontvangt u een AOW-pensioen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan geldt een uitzondering en mag u uw DigiD bij de SVB aanvragen. U hoeft dan niet speciaal naar een DigiD-balie om een activeringscode op te halen, maar regelt alles online.

DigiD verplicht?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Uw DigiD gebruikt u om u te legitimeren op internet. Zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben. U bent niet verplicht een DigiD te gebruiken, maar inmiddels werken veel overheidsorganisaties met DigiD. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, de SVB en het UWV. Met uw DigiD kunt u gebruikmaken van hun online dienstverlening. Meer informatie over DigiD leest u op rijksoverheid.nl.

DigiD aanvragen in dit land of gebied

Bij de ambassade in Ankara uw DigiD-activeringscode ophalen

Bij de Nederlandse ambassade in Ankara dient u een afspraak te maken voor het ophalen van uw DigiD-activeringscode.

Voordat u langs komt, moet u het DigiD-aanvraagproces doorlopen hebben. Heeft u dat niet doorlopen, dan kan de ambassade u geen activeringscode verstrekken.

U dient de volgende documenten mee te nemen:

  1. uw baliecode (na uw aanvraag ontvangt u deze per sms en per e-mail), op papier*;
  2. uw Nederlandse paspoort of Nederlandse ID-kaart (waarvan u het documentnummer tijdens de aanvraag heeft ingevuld);
  3. uw Burgerservicenummer (BSN nummer), op papier (indien het niet in het paspoort staat vermeld)*.

* Vanwege veiligheidsredenen en mogelijke verstoring van apparatuur, is het niet toegestaan om mobiele telefoons aan de balie te gebruiken. Daarom dient u deze gegevens op papier mee te nemen.